"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Wetsvoorstel minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring – internetconsultatie

Internetconsultatie Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring

De huidige wetgeving knelt in de visie van het kabinet voor zzp’ers en hun opdrachtgevers. Daarom zijn in het regeerakkoord maatregelen aangekondigd om deze partijen meer zekerheid te geven over de kwalificatie van hun arbeidsrelatie én om schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt te voorkomen.
De regering doet een voorstel voor twee maatregelen:
1. Minimumtarief van €16,-
2. Zelfstandigenverklaring
Belanghebbenden kunnen reageren op de wetsvoorstellen.

Alle zzp’ers gaan vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen
De zzp’ers die meer dan 75 euro per uur verdienen, krijgen daarnaast de mogelijkheid om onder voorwaarden een zelfstandigenverklaring te gebruiken. Hiermee kunnen ze vooraf afspreken dat ze als zelfstandige het werk uitvoeren.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staatssecretaris Snel van Financiën en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat hebben deze twee voorstellen maandag in internetconsultatie gebracht. De maatregelen zijn onderdeel van de nieuwe wetgeving rond zzp en het pakket waarmee het kabinet de werking van de arbeidsmarkt wil verbeteren.

De einddatum van de internetconsultatie is 12 december a.s.

Het kabinet wil met de maatregelen het verschil in behandeling tussen zzp‘ers en werknemers zoals in verzekeringen en belastingen, verkleinen. Ook wil het kabinet dat er beleid komt dat recht doet aan de grote onderlinge verschillen tussen zzp‘ers.

Minimumtarief van 16 euro
Het minimumtarief van 16 euro per uur moet voorkomen dat mensen voor een tarief werken waar ze niet van kunnen leven of waarmee ze onvoldoende verdienen om zich te verzekeren of om te sparen voor slechtere tijden. Zowel de zzp‘ers met zakelijke klanten als met particuliere klanten moeten straks minimaal dit bedrag per uur gaan verdienen.

Extra kosten op minimumbedrag
Het minimumtarief gaat gelden voor alle uren die een zzp’er aan een opdracht besteedt. Er is rekening mee gehouden dat zzp’ers gemiddeld een derde van hun tijd moeten besteden aan overige werkzaamheden, zoals administratie. Het tarief is exclusief directe kosten die een zzp’er voor een klus maakt: kosten voor materiaal komen dus bovenop de 16 euro per uur.

Zelfstandigenverklaring
Zzp’ers met een tarief boven de 75 euro per uur wil het kabinet meer ruimte geven om te ondernemen. Zij kunnen straks kiezen voor een zelfstandigenverklaring. Hiermee kunnen ze vooraf met hun opdrachtgever afspreken dat ze als zelfstandige werken. Om de zelfstandigenverklaring te kunnen gebruiken, is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, lopen opdrachtgevers maximaal een jaar geen risico op naheffingen zoals de loonheffing. En krijgen zowel opdrachtgevers als zelfstandigen zoveel mogelijk zekerheid over arbeidsrechtelijke gevolgen, pensioen en cao-bepalingen.

De internetconsultatie houdt in dat een wetsvoorstel zes weken open staat voor reacties van burgers en maatschappelijke organisaties. Dit is een gebruikelijke stap bij het maken van een wet. Maar de wetgeving rond zzp is ook zeer complex en de bewindspersonen hechten aan de input van betrokkenen. Na de internetconsultatie wordt het wetsvoorstel gereed gemaakt voor advies van de Raad van State en vervolgens voor de indiening aan de Tweede Kamer.

De aankondiging van deze wetgeving stond in de ‘Derde voortgangsbrief werken als zelfstandige’ die in juni dit jaar aan de Tweede Kamer is verzonden.

Bron: Rijksoverheid, 28 oktober 2019

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.