"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Boete voor postbedrijf vanwege normtijden bezorging

Een postbezorgbedrijf heeft een boete gekregen van 289.000 euro van de Inspectie SZW. Het bedrijf heeft na vordering van de inspecteurs geen stukken overlegd waaruit blijkt hoeveel uur medewerkers daadwerkelijk werkten.

Het bedrijf werkt feitelijk met normuren. De Inspectie SZW kon daarom niet controleren of de medewerkers wel minimaal het wettelijk minimumloon kregen. Het bedrijf had de daadwerkelijk gewerkte uren ook moeten registreren.

Feitelijke urenregistratie
Naar aanleiding van een melding van 12 medewerkers over onderbetaling heeft de Inspectie SZW onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat het bedrijf uitbetaalt volgens zogeheten normuren, maar tegelijkertijd niet registreert wat de daadwerkelijk gewerkte uren zijn.

Verplicht
Het is verplicht om een feitelijke urenregistratie bij te houden. Anders kan de werkgever immers niet onderbouwen en nagaan dat de norm en daarmee het wettelijk minimumloon ook in de praktijk haalbaar is. Werkgevers die dit niet doen riskeren een boete van de Inspectie SZW.

Norm niet haalbaar
Uit het onderzoek bleek dat er sprake is van verloning op basis van normuren en niet op basis van daadwerkelijk gewerkte uren. Zo worden er normtijden vastgesteld voor diverse werkzaamheden die behoren bij bezorging. Het bedrijf had tot op de seconde een normtijd vastgesteld waarvan de medewerkers, die gehoord zijn, verklaarden dat die norm niet haalbaar was. Zo zou bijvoorbeeld het sorteren meer tijd kosten dan de norm.

Onderbetaling
Het bedrijf heeft geen stukken overlegd waaruit blijkt hoeveel uur de medewerkers daadwerkelijk werkten. Daarom kan de Inspectie SZW niet nagaan of het minimumloon wordt betaald, of dat de medewerkers worden onderbetaald. Dit is een overtreding van de Wml (Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag).

Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de daadwerkelijke gewerkte uren uit de urenregistratie blijken, zodat de Inspectie SZW op basis daarvan kan controleren of tenminste het wettelijk minimumloon wordt betaald.

Bron: Inspectie SZW, 3 oktober 2019

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.