"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

NL Jobs – Nederlandse tomatenteelt bij de gratie van arbeidsmigranten

NL Jobs – Nederlandse tomatenteelt bij de gratie van arbeidsmigranten

Interview met algemeen directeur Marina Betting

“Zonder arbeidsmigranten geen tomaten, zo eenvoudig is het eigenlijk.”


Fabulous 20 Flexbranche
Capitalmind Corporate Finance Advisory stelt regelmatig de Fabulous 20 samen, een lijst van niet-beursgenoteerde organisaties in de flexbranche met de meeste omzetgroei gemeten over drie aaneengesloten jaren, op basis van geconsolideerde jaarcijfers. De omzet van NL Jobs (Oranjevliet Beheer BV) groeit steady en aanzienlijk over een lange periode. Reden om deze organisatie er eens uit te lichten.

Fabulous publicaties
Fabulous Flexbranche 2018 (periode 2016-2014) NL Jobs op positie 17 (CAGR 18,6%).
Fabulous Flexbranche 2017 (periode 2015-2013) NL Jobs op positie 19 (CAGR 21,4%).
Fabulous Flexbranche 2016 (periode 2014-2012) NL Jobs op positie 15 (CAGR 20,4%).

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om geen Fabulous 20 Flexbranche samen te stellen, maar eens extra aandacht te geven aan een aantal partijen die jaar op jaar opvallen in deze lijsten. Daarom publiceren we enkele interviews op FlexNieuws.nl met groeiers in de branche die er uitspringen met hun businessmodel.


NL Jobs, een initiatief van telers
Zie je in de supermarkt diverse tomaten, zoals trostomaten, honingtomaatjes of snoeptomaatjes? Die komen niet uit de lucht vallen. Grote kans dat zij zijn geplukt en verwerkt door uitzendkrachten van NL Jobs.

Vier grote teeltorganisaties, Van der Lans, Looye, Combivliet en Agrocare, actief in Noord- en Zuid-Holland en Zeeland hebben in 2002 samen het initiatief genomen om een uitzendbureau te starten. Dat hadden zij nodig om te voorzien in hun behoefte aan personeel in de glastuinbouw. Deze uitzendorganisatie werd NL Jobs (Oranjevliet Beheer BV), waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Maasdijk.

Tomatenteelt
Hoe omvangrijk de tomatenteelt in Nederland is, besef je als je in het Westland rijdt of in de kop van Noord-Holland. In de laatste vier tot vijf jaren is NL Jobs stevig meegegroeid met de expansie van de telers. Onder de uitzendkrachten zijn veel Polen, maar ook steeds meer Roemenen, Letten en Moldaviërs.

Inlenersbeloning CAO Glastuinbouw
“Nederlanders hebben weinig tot geen interesse om te werken in de kassen,” zegt Marina Betting. “Wij werken met arbeidsmigranten, niet omdat zij goedkoper zijn, maar omdat zij bereid zijn te komen en bij ons de handen uit de mouwen steken. Zonder arbeidsmigranten geen tomaten, zo eenvoudig is het eigenlijk. Onze buitenlandse uitzendkrachten krijgen betaald conform de CAO voor Uitzendkrachten (ABU) en op basis van de inlenersbeloning, in dit geval de Glastuinbouw-CAO.”

Werven en huisvesten
“Wij zorgen voor de huisvesting en nemen interne medewerkers aan als ‘jobmates’; dit zijn mensen die hun taal en hun cultuur kennen. Als wij voldoende Nederlandse werknemers konden vinden, zouden wij ons die moeite besparen, want het werken met arbeidsmigranten is duurder. Het vereist een multidimensionale business. Wij zijn uitzender, maar hebben ook wervingskantoren. Wij zijn vastgoedontwikkelaar om goede huisvesting te kunnen bieden, en wij regelen het transport van de arbeidsmigranten tussen ons land en hun land van herkomst evenals het woon-werkverkeer in de regio.”

Eigen hotels en huur van huizen
“Voor de huisvesting beschikken wij over eigen hotels. Daarnaast huren wij andere huisvestingslocaties die voldoen aan onze normen. Dat laatste wordt steeds lastiger, want onze concurrenten hebben net zo hard huisvesting nodig en er zijn natuurlijk ook particulieren die woonruimte zoeken. De schaarste aan woningen drijft de prijs op. Tegelijkertijd willen wij dat de woonruimte voldoet aan de normen voor goede huisvesting volgens de normen van de SNF en liefst nog een beetje beter.

Daarom hebben wij in de afgelopen jaren meerdere eigen hotels gekocht, zoals hotel Westland in Maasdijk. In deze regio loopt een aanvraag voor de bouw van een tweede hotel voor het huisvesten van arbeidsmigranten.

In Middenmeer, Noord-Holland, hebben wij recent Logiescentrum Agriport gebouwd. Daar zijn wij trots op, want het voldoet aan de nieuwe standaard voor modern, comfortabel onderdak. Er is plek voor 360 personen, een winkel, een sportveld en de uitzendkrachten hebben per 2 personen een eigen appartement met woonkamer, slaapkamer en keuken. Het is helemaal ingericht voor onze eigen uitzendkrachten. Daarnaast huren wij in Middenmeer nog andere woonlocaties om arbeidsmigranten te huisvesten. In Spanbroek bezitten wij eveneens een eigen pand voor huisvesting van arbeidsmigranten. Deze huisvesting is niet verplicht: uitzendkrachten mogen zélf kiezen of ze in huisvesting van ons willen wonen of liever voor eigen huisvesting zorgen.

Als een arbeidsmigrant aangeeft dat hij zelf een woning wil zoeken, kunnen onze interne medewerkers advies geven. Wij dringen ons niet op, maar zijn beschikbaar als iemand hulp wil.”

Basisvoorwaarden regelen
“In ieder geval helpen wij met de basisvoorwaarden bij de start van hun verblijf in Nederland, zoals het openen van een bankrekening, het aanvragen van een BSN. Als iemand een arts of tandarts nodig heeft, kunnen onze jobmates de contacten leggen of meegaan als tolk/vertaler indien gewenst.”

Vast en seizoenswerk
“Wij hebben het jaar rond werk voor uitzendkrachten; jaarlijks werken er tussen de 1.800 en 2.000 mensen via ons. In het hoogseizoen komen er zo’n 700 tot 1.000 uitzendkrachten bij.”

Landen van herkomst
“Wij krijgen nog steeds veel aanmeldingen vanuit Polen, maar merken dat de belangstelling van Poolse uitzendkrachten in het algemeen wat afneemt. In Polen gaat het economisch goed, waardoor men daar de afweging maakt; hoe heb ik het thuis en hoeveel beter krijg ik het in Nederland?

Het aantal Roemeense arbeidsmigranten blijft stabiel. Daar en in Letland, Moldavië en Oekraïne is het inkomensniveau lager, reden waarom men in die landen meer geneigd is om naar Nederland te komen voor een langere periode. Dat vraagt dan weer investering in werving- en selectiebureaus ter plekke en het aantrekken van interne medewerkers die deze talen spreken.”

Nevenactiviteiten
“Wij werven allereerst personeel voor telers. Daarnaast bedienen wij ruim dertig andere klanten onder meer in de logistiek. Zo leveren wij bijvoorbeeld orderpickers aan een bedrijf in de Maasvlakte. Dat mes snijdt aan twee kanten, want ook in het laagseizoen willen wij onze uitzendkrachten werk bieden; zij hebben hierdoor inkomenszekerheid en voor ons is het efficiënt; hoe minder wisselingen in personeel wij hebben gedurende het jaar, hoe meer wij kunnen rekenen op de inzet van ervaren krachten. Dat verlaagt onze wervingskosten en inwerktijd.”

Taaltrainingen
“Wij bieden onze uitzendkrachten een MBO 1-opleiding, waarin ook aandacht is voor de Nederlandse taal. Zij worden hiermee geschoold voor praktische werkzaamheden in de kassen en de logistiek. Ongeveer 100 mensen maken gebruik van dit aanbod.”

Gecontroleerde groei
“Wij blijven investeren in onze werving en selectiebureaus, in ons huisvestingsaanbod en in de automatisering van onze administratieve systemen. Wij kiezen voor gecontroleerde groei, want het aantal woonruimtes waarover wij beschikken moet in balans zijn met het aantal uitzendkrachten dat wij inzetten. Het een kan niet zonder het ander.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws i.s.m. Marleen Vermeer, Bart Jonkman en Maurits Odekerken, Capitalmind Corporate Finance Advisory

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.