"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Arbeidsmarkt koelt af, aantal vacatures blijft hoog

De arbeidsmarkt in Nederland koelt af, volgens cijfers van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) over het tweede kwartaal.

Er zijn 61.000 extra mensen actief op zoek naar een baan ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019, terwijl het aantal latente baanzoekers is gedaald. Het percentage mensen dat het laatste kwartaal voor een nieuwe baan is benaderd door recruiters, stagneert. Bij zeer schaarse beroepen is de sourcingsdruk nog steeds hoog, maar bij andere functies neemt dit af.

Het actieve aanbod op de arbeidsmarkt stijgt
De arbeidsmarktactiviteit steeg van 11,1% in het eerste kwartaal van 2019 naar 11,9% in het tweede kwartaal van 2019. Dit betekent dat er 61.000 extra actieve baanzoekers zijn op de arbeidsmarkt, waardoor de concurrentie tussen kandidaten groter is. In plaats van afwachten en benaderd worden, moeten sollicitanten vaker zelf op zoek gaan naar een nieuwe baan. De luxe positie van afwachten, werkt misschien nog wel voor schaarse beroepen (engineering & IT), maar niet voor de categorie die daar net onder valt (finance, marketing, sales). Zij moeten nu zelf weer meer hun best doen om een baan te vinden.

Prognosemodel vacatures

Minder vaste contracten, maar krappe arbeidsmarkt nog niet voorbij
In het tweede kwartaal van 2019 zijn er minder vaste contracten uitgegeven dan in het kwartaal daarvoor, volgens dit onderzoek. Het aantal tijdelijke contracten is toegenomen, maar flexibele medewerkers hebben wel goede vooruitzichten op een vast contract. Het aantal vacatures is nog altijd historisch hoog. De arbeidsmarkt blijft dus nog krap, werkgevers kunnen dus nog niet achterover leunen.

Omkeer Nederlandse economie
Eind vorig jaar werd al duidelijk dat de economie kon omslaan. Dit bleek uit een daling van het aantal uitzenduren, een verminderd consumentenvertrouwen en een daling in het aantal verwachte nieuwe medewerkers. De groeiprognose van het CPB voor de economie in 2019 was eind vorig jaar nog positief met 2,6%, maar werd dit jaar flink naar beneden bijgesteld naar 1,7%. De prognose volgens het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) is 1,5% voor 2019. Bij de huidige ontwikkelingen neemt de groei in 2020 verder af.

Indicatoren voor de afkoeling van de economie
– Het consumentenvertrouwen neemt af (van +23 in juli 2018 tot +2 in juli 2019).
– Het producentenvertrouwen vertoont een dalende trend (van +6,3 in juli 2018 tot +3,9 in juli 2019).
– Het aantal uitzenduren krimpt al sinds eind 2018 (-6,3% in de periode 2019-06 tegenover +1,0% in 2018-06).
– De beurskoers (AEX) kent een grillig verloopt, maar vertoont als enige van de vijf indicatoren wel een positieve trend. Met name het afgelopen half jaar is de koers gestegen.
– De vacature-indicator van het CBS vertoont al 16 maanden op rij een daling. Met name de deelindicator voor de industrie kent een spectaculaire daling.

Bron: Intelligence Group, 5 augustus 2019

Zie ook
ABU week 25-28, 2019: omzet uitzendbranche daalt met 3%, uren dalen met 8%
Jobfeed: 18,6% meer online vacatures in Q2 2019

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.