"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Fring app toont beschikbare freelancer

Opdrachtgevers en flexwerkers vinden elkaar niet. Of ze moeten er veel tijd en geld in steken.
Fring app

Organisaties met een flexibele schil missen het overzicht als ze direct iemand nodig hebben.

Freelancers hebben geen tijd voor acquisitie naar nieuwe opdrachten als ze midden in een klus zitten. In de ideale wereld staat een kandidaat centraal. In die wereld begeleidt een bemiddelaar een freelancer en voorziet hem of haar tijdig van nieuwe opdrachten.
Soms werkt het zo, maar meestal niet. Recruiters schieten regelmatig met hagel als zij een kandidaat voor een opdracht zoeken.

Fring geeft snel overzicht. En freelancers bepalen zelf met wie zij hun gegevens delen.
Kortom, handig voor recruiters, opdrachtgevers en allereerst voor freelancers die elkaar een klus gunnen.

Edwin van de Bospoort
Edwin van de Bospoort heeft deze nieuwe app gelanceerd. Ff bellen.

Hé Edwin, jij was toch bezig met Timebox?
Dat initiatief strandde. En nu kom je met Fring? Leg eens uit.

“Ja, ik had Timebox ontwikkeld om snel een overzicht te hebben van beschikbare flexwerkers.

‘Flexwerkers, bemiddelaars en flexsoftwarebedrijven onderkennen het probleem van verouderde beschikbaarheidsinformatie. De app van TimeBox ondervangt dit.’

Het nadeel van Timebox was dat er voor de realisatie twee bedrijfstakken waren die ik van het nut moest overtuigen. Freelancers wilden er best gebruik maken, maar voor hen werd het pas interessant als er een substantieel aantal opdrachtgevers/bemiddelaars meedeed.

Personeelsbemiddelaars vonden het gaaf en waren overtuigd van het idee, maar die verwezen mij altijd weer naar hun softwareleveranciers. Op hun beurt zeiden die allemaal: leuk idee, maar we hebben nog andere functionaliteiten in onze backlog staan die we eerst moeten ontwikkelen.”

Fring.app availability

Dat schoot niet op. Waarom is Fring handiger?
“Het is simpeler. Ik verzamel nog steeds dezelfde gegevens die ik in Timebox stopte. Maar ik zie de bemiddelaars en de softwareleveranciers niet meer als eerste doelgroep. De kandidaten zijn mijn doelgroep. Ik verbind freelancers met andere freelancers.

Het is immers net zo belangrijk dat andere freelancers mijn beschikbaarheid kennen als dat mijn oud-opdrachtgevers mijn beschikbaarheid kennen. Een andere freelancer kan net zo goed voor mij mijn volgende opdracht tegenkomen. Wat dat betreft geloof ik in de relatie van mens tot mens. Het gaat erom dat je elkaar iets gunt.”

Het is dus een sociaal netwerk?
“Ja. Van Fring ben ik een social network-structuur gaan maken. Het werkt ongeveer zoals Instagram: iedereen kan iedereen gaan volgen. Je kan een volgverzoek doen aan een freelancer. Die kan dat weigeren of toestaan. De freelancer bepaalt in Fring dus zelf of iemand zijn data kan zien.

Ik sluit niet uit dat ik in de toekomst nog een keer de aansluiting zoek met softwareleveranciers. Maar vooralsnog kunnen de opdrachtgevers, bemiddelaars of de recruiter zelf in Fring zich aanmelden en een lijst aanleggen. Voor mij is dat een model dat schaalbaar is. Ik maak op die manier mijn groei niet afhankelijk van andere partijen.”

Fring.app, follow, call, mail, share

Wat is je businessmodel?
“Goede vraag. Niemand betaalt er nu voor. Ik heb gekozen om hier zelf in te investeren, omdat ik vind dat het er moet komen. Ik heb nu een MVP [minimal viable product = basisfunctionaliteit] gebouwd, waarmee ik kan testen of het werkt. Als het genoeg waarde toevoegt in de markt voor de freelancers en voor degenen die freelancers nodig hebben, dan zijn er wel een paar businessmodellen die er op passen.”

Een gok?
“Ja, uit een goed hart, maar ik heb dit ook gemaakt, omdat ik denk dat de markt zo werkt. Het gaat om het gunnen van werk. En dat er een hele branche is die daar geld mee verdient, dat zij zo. En dat is ook prima.

Er zijn recruiters voor wie deze tool nuttig is. Zij zijn ook welkom, want zij zorgen voor de vraag uit de markt. Zij kunnen de opdracht niet inbrengen in de app, want er staan alleen profielen in Fring.”

Kun je als gebruiker zelf nog iets aanpassen in je lijst?
“Ja, als je een grote groep freelancers volgt, kan je per profiel tags toevoegen waarmee je mensen onderscheidt op specifieke vaardigheden of competenties. Daar kun je op filteren binnen je lijst.”

Voorbeeld?
“Ik zag laatst nog een noodkreet van een recruiter voorbijkomen op LinkedIn, die met spoed een UX designer zocht. Zo’n recruiter schiet in mijn ogen met hagel. Het is puur geluk als hij iemand vindt. Als hij Fring gebruikt is hij sneller dan zijn concurrent of zijn collega. Als ik in mijn lijst zoek naar een senior UX’er krijg ik meteen 24 specialisten in beeld met het juiste profiel. Ik bedoel maar…”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.