"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Regeling compensatie transitievergoeding

Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

Download: Regeling compensatie transitievergoeding

De Regeling compensatie transitievergoeding is dinsdag in de Staatscourant gepubliceerd.

De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen.

Wet en regeling gaan over de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen, als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015.

Termijnen
In deze regeling staan de termijnen waarbinnen de compensatie aangevraagd kan worden bij het UWV. Ook staan in de regeling de termijnen waarbinnen UWV moet beslissen op een aanvraag.

Beoordeling door UWV
In de toelichting bij de regeling wordt daarnaast nog aandacht besteed aan welke informatie UWV nodig heeft om tot een beoordeling van de compensatieaanvraag te komen.

Slapende dienstverbanden
Met de wet en de regeling worden drempels weggenomen (die werkgevers ervaren) voor het beëindigen van zogeheten slapende dienstverbanden, waarbij langdurig zieke werknemers in dienst blijven maar geen salaris ontvangen.

Goed documenteren
Werkgevers die gebruik willen maken van de compensatieregeling wordt geadviseerd om alle documenten die zien op het einde van het dienstverband en de reden daarvan, alsmede de berekening en betaling van de transitievergoeding te bewaren.

Bron: Rijksoverheid en Staatscourant, 26 februari 2019, nr 10547

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.