"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Principeakkoord CAO Metalektro 2018-20201 februari 2019

CAO-naam
CAO Metalektro | CAO Grootmetaal

Download Eindbod CAO Metalektro 2018-2020
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De looptijd is van 1 juni 2018 tot 1 december 2020.

Loonmutaties
– 3,5% loonsverhoging per 1 februari 2019
– € 58,- bruto loonsverhoging per 1 augustus 2019
– € 116,- bruto loonsverhoging per 1 januari 2020

De verhogingen gelden ook voor uitzendkrachten.

Arbeidsvoorwaarden
Dankzij een generatiepact krijgen oudere werknemers de gelegenheid minder te werken en gezond hun pensioen te halen. Tegelijkertijd krijgen jongeren daardoor de kans op vast werk. Voor de looptijd van de cao is hiervoor een pilot afgesproken waarbij medewerkers minder kunnen werken met 100% pensioenopbouw. Er is afgesproken om 3.000 flexcontracten om te zetten naar vaste contracten. De lonen gaan in drie stappen omhoog. Twee keer met een vast bedrag, waardoor de lagere salarisschalen en jongeren er extra op vooruit gaan en de sector voor hen aantrekkelijker wordt. De afgesproken loonsverhoging komt neer op 8,14% over de looptijd van de cao. Dat is 3,26% per 12 maanden. Om alle medewerkers voor te bereiden op veranderende en nieuwe taken in het werk zijn investeringen ter hoogte van € 12 miljoen per jaar voor opleiden en ontwikkeling overeengekomen.

Bron: FNV en FME, 1 februari 2019

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.