"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

EU: deeltijdwerkers meer rechten

Volgens de Europese Commissie moet flexwerk een minimaal niveau van bescherming krijgen. Werknemers met een niet-standaard arbeidsovereenkomst krijgen daarom betere arbeidsvoorwaarden.

De Europese Commissie heeft hierover een voorlopig akkoord gesloten met het Europees Parlement en de Raad. Volgens EU-commissaris Marianne Thyssen (Werk) zorgt het akkoord voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Nul-urencontract
Concreet betekent dit onder andere dat mensen met een nul-urencontract en thuiswerkers vooraf meer informatie krijgen over hun rechten en plichten, waaronder het aantal uren en betaalde vrije dagen. Dit moet tot meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden leiden. Werkgevers mogen hen niet verbieden om een extra baan aan te nemen.

Beschikbaarheid
Flexwerkers met een contract van meer dan twaalf uur hebben ook recht op meer informatie, bijvoorbeeld over beschikbaarheid en wanneer zij uiterlijk iets moeten horen over een volgende opdracht. Als zij last-minute opdrachten weigeren mogen ze niet worden ontslagen. Flexwerkers hebben bovendien recht op een gratis opleiding, en de maximale proeftijd is zes maanden.

De huidige wetgeving is 28 jaar oud en moest worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Het akkoord moet nog formeel worden bekrachtigd. Het geldt niet automatisch voor ambtenaren, militairen, agenten en hulpdiensten.

Bron: Europese Commissie, 7 februari 2019

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.