"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ACM onderzoekt mogelijkheid prijsafspraken kwetsbare zzp’ers

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt of ze kwetsbare zzp’ers kan helpen bij het maken van collectieve tariefafspraken met opdrachtgevers.

Voor een groeiende groep zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt is het lastig om rond te komen. Tot deze groep zzp’ers horen bijvoorbeeld pakjesbezorgers, schoonmakers en taxichauffeurs.

Zzp’ers mogen op dit moment onderling geen prijsafspraken maken vanwege het kartelverbod. Verschillende partijen pleiten al langer voor afspraken over minimumtarieven voor zzp’ers.

In andere Europese landen mogen zelfstandigen wel prijsafspraken maken. In 2009 heeft de Tweede Kamer een initiatiefwetsvoorstel aangenomen om de Mededingingswet te versoepelen voor zzp’ers, via een verruiming van de ‘bagatelregeling’ van 5% naar 10% van de relevante markt. In 2016 werd het onderwerp opnieuw behandeld in de Tweede Kamer. Lees meer

ACM verkent mogelijkheden
“We bekijken of we binnen de wettelijke regels een uitzondering kunnen maken voor deze groep om sociale dumping te voorkomen”, zegt voorzitter Snoep in het Financieele Dagblad.

Bron: FD, 15 februari 2018

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.