"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

CBS: aantal werkenden eind 2018 verder toegenomen

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 13.000 per maand toegenomen. In december waren er bijna 8,9 miljoen werkenden.

Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 5.000 per maand tot 329.000. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

263.000 WW-uitkeringen
Bijna 4,1 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast de eerder genoemde werklozen ging het om bijna 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 4.000 per maand afgenomen. UWV registreerde eind december 263.000 lopende WW-uitkeringen.

CBS: veranderingen beroepsbevolking, december 2018

329.000 werklozen
Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator worden mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn met ‘werkloos’ aangeduid. In december waren er 329.000 werklozen, dat komt neer op 3,6% van de beroepsbevolking. Hiermee is het percentage iets hoger dan in november. Toen was 3,5% van de beroepsbevolking werkloos.

CBS: werkloosheid en WW-uitkeringen

UWV: 20% minder WW-uitkeringen in 2018
Eind december 2018 verstrekte UWV 263.000 lopende WW-uitkeringen. Ten opzichte van november 2018 is het aantal WW-uitkeringen gedaald met 4.000 (-1,4%). In vergelijking met december 2017 is er sprake van een daling van 67.000 uitkeringen (-20,4%). Zowel op maandbasis als op jaarbasis is de afname van WW-uitkeringen het grootst bij de leeftijdscategorie 45 tot 55 jaar. Eind 2018 ontvingen 255.000 personen één of meerdere WW-uitkeringen.

UWV: 14% minder nieuwe WW-uitkeringen in 2018
In 2018 werden 336.000 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt. Dat zijn er 55.000 minder dan in 2017 (-14,0%). Pedagogische beroepen en technische beroepen kenden de grootste afname in nieuwe WW-uitkeringen. Het aantal beëindigde uitkeringen lag in 2018 op 403.000 en is met 69.000 (-14,7%) afgenomen ten opzichte van 2017.

Bijna 200.000 meer werkenden in 2018
In 2018 groeide het aantal werkenden met 195.000. Het aantal werkenden is voor het vierde jaar op rij toegenomen, waarbij de toename elk jaar iets groter was. Het aantal werklozen daalt al vier jaar: met 87.000 in 2018 minder hard dan in 2017. Afgezet tegen het aantal werklozen, dat ook steeds kleiner is geworden, is de daling wel nog steeds iets sterker dan het jaar ervoor.

Bron: CBS, 17 januari 2019

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.