"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

AVV CAO Contractcatering 2018-202221 december 2018

AVV CAO Contractcatering 2018-2022

Download: AVV CAO Contractcatering 2018-2022 (17-12-18)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Contractcateringbranche.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 21 december 2018, nr. 25344, onder UAWnr. 12044.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.