"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Moeilijk vervulbare vacatures. Onbegonnen werk?

‘Recordaantal vacatures in het afgelopen kwartaal’ en ‘Het aantal vacatures in Nederland was nog nooit zo hoog als nu’.

Zomaar twee van de koppen die de afgelopen periode in de media zijn verschenen. Het recordaantal openstaande vacatures belemmert op dit moment zelfs al een op de vijf ondernemers de bedrijfsvoering, zo blijkt uit onderzoek van het CBS. Echter hoeveel gemotiveerde werkenden hebben wij in Nederland? Zit iedereen wel op de juiste plaats? Wat is de ambitie, over welke talenten beschikt hij of zij?

Helaas zien wij daar minder koppen over in de media. Hebben wij dit wel in beeld, is de grote vraag.
Het centraal stellen van je medewerker is in deze tijd van gespannen arbeidsmarkt, meer dan ooit van belang. En voor Start People is dit Duurzame Inzetbaarheid. Logisch dat wij met een grote groep van intercedenten en een dedicated projectleider participeren in het project van Stoof ‘Fit voor Flex’. Uit ervaring weten wij dat het centraal stellen van je flexmedewerker het verschil maakt.

Gericht opleiden werkt
Start People is al langere tijd bezig met het gericht opleiden en ontwikkelen van werkende flexmedewerkers waar het ontbreekt aan gekwalificeerde kandidaten. Vanuit onze bedrijfsschool voor praktijkleren – Start People College – hebben we een effectieve aanpak ontwikkeld voor het scouten, screenen en opleiden van flexmedewerkers. De instrumenten die hiervoor worden ingezet blinken uit in maatwerk, flexibiliteit en doeltreffendheid. Keer op keer ben ik onder de indruk van wat onze opleidingsadviseurs in samenwerking met onze flexmedewerkers, opdrachtgevers, netwerken en opleiders voor elkaar kunnen boksen, om weer een gap tussen gevraagde en beschikbare kennis te kunnen dichten.

Leren gaat vanzelf
Op het gebied van opleiden is veel veranderd. Voorheen had je standaardprogramma`s en het was voor ieder traject een uitdaging om de werkzaamheden op de programma`s aan te passen. Hoe anders is het nu. Op ieder gewenst kun je starten. Verschillende leerwegen kun je inzetten en op deze wijze helemaal afstemmen op hetgeen wat past bij de vraag van je opdrachtgever en de mogelijkheden van de kandidaat. En ik ben ervan overtuigd; dit is pas het begin. Leren wordt alleen nog maar leuker en gemakkelijker. Of zoals een flexmedewerker tegen mij zei: “het gaat eigenlijk vanzelf”. Immers als je werkt, leer je toch iedere dag. En je leert niet alleen van je werk, maar je leert ook van de snel veranderende wereld om je heen. En alle informatie die je zoekt is direct vindbaar. Iedereen krijgt op deze wijze het gevoel en vertrouwen ‘alles kan ik leren’.

Wat is de drive van je medewerker?
Daar draait het volgens mij om. Ga op zoek naar de drive van je medewerker. Beschikt die over de future skills zoals flexibiliteit, creatief denken en emotionele intelligentie? Blijf niet hangen in de traditionele op de uitvoer gerichte eisen. Die eisen zijn van korte duur; alles om ons heen verandert snel.

Bij Start People zijn wij nu deze weg ingeslagen. De nieuwsgierigheid en drive van onze flexmedewerkers wordt onder andere geprikkeld door Start People Online Leren. Hierdoor hebben zij toegang tot meer dan 100 verschillende E-learnings en kunnen zij leren wat ze willen, wanneer zij willen en waar zij willen.

Meer dan 7.500 flexmedewerkers zijn hier dagelijks mee actief. Ook stralen wij uit dat werken voor Start People betekent: investeren in je loopbaan. Wij zitten nu in een fase waarin voor iedere gemotiveerde flexmedewerker veel kansen liggen om zijn ambitie uiteindelijk waar te maken. Opgeleide testintercedenten kunnen onze flexmedewerker behulpzaam zijn bij het zichtbaar maken van hun ambitie.

Onze maatwerkopleidingstrajecten worden gestart met werkende flexmedewerkers. Zij worden opgeleid tot de vakprofessional van de toekomst. Als wij scholingsvouchers hebben van Stoof, worden die binnen een dag geactiveerd. Kortom, de drive om te leren is volop aanwezig! Hierdoor kunnen wij onze opdrachtgever met de moeilijk vervulbare vacature overtuigen van het feit dat wij over voldoende gemotiveerde kandidaten beschikken, waar wij graag samen in willen investeren zodat deze kandidaten wel aan de gestelde functie-eisen voldoen.

Duurzame inzetbaarheid een logisch gevolg
Op dagelijkse basis werken er duizenden Start People flexmedewerkers bij onze opdrachtgevers.
Wij geloven erin dat onze flexmedewerker zelf in staat moet zijn om de regie te pakken in het kader van zijn loopbaanontwikkeling. Het is belangrijk dat wij als werkgever onze medewerkers stimuleren om dit te doen.
De tijd is rijp en de kansen voor onze medewerkers zijn nu groter dan ooit. Aan ons, samen met onze opdrachtgevers, de taak om ervoor te zorgen dat deze driehoeksverhouding ten volle wordt benut. Dit op een wijze waarbij alle partijen er profijt van hebben.

Oplossing voor krapte op de arbeidsmarkt
Natuurlijk zullen er altijd moeilijk vervulbare vacatures blijven. De vraag is immers vele malen groter dan het aanbod. Toch ben ik er van overtuigd dat een aanzienlijk gedeelte van de vraag kan worden opgelost met behulp van het ontwikkelen van de werkende populatie. Daarom adviseer ik: ga niet op zoek naar het onmogelijke, maar onderzoek juist de kansen die onder de oppervlakte liggen. Veel van wat medewerkers kunnen en ambiëren is onderbelicht. Daarom is het zinvol om in overleg met een werkende te verkennen wat hij of zij nu daadwerkelijk ambieert en belangrijk vindt. Dat geeft werkenden de kans hun werk naar volle tevredenheid te blijven verrichten.

Wat is leuker dan samen te werken aan de ontwikkeling van gemotiveerde medewerkers?
Wij kunnen onze vakkennis inzetten en creatief gaan werken. Heerlijk!

Walter Gietman
Opleidingsmanager flex van Start People

Flexnieuws geeft ruimte aan auteurs die een artikel willen plaatsen op Flexnieuws.