"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Reserveringen 2019

Reserveringspercentages 2019

In 2019 zullen de volgende reserveringspercentages gaan gelden voor uitzendkrachten die onder de CAO van de ABU of NBBU vallen.*

Vakantiedagen
In 2019 is er wederom een onderscheid in de percentages tussen de reserveringen in de cao van de ABU en die van de NBBU. De ABU-cao heeft sinds 2018 namelijk 25 vakantiedagen en daardoor verschilt het aantal werkbare dagen in beide cao’s. In 2019 zijn er 6 feestdagen.

Het aantal werkbare dagen in 2019 voor de cao van de ABU is 230 (261 -/- het aantal vakantiedagen uit de cao -/- het aantal officiële feestdagen uit de cao).

Het aantal werkbare dagen in 2018 voor de cao van de NBBU is 231 (261 -/- het aantal vakantiedagen uit de cao -/- het aantal officiële feestdagen uit de CAO).

De reserveringspercentages worden dan als volgt berekend:

Het aantal vakantiedagen
Het aantal werkbare dagen

ABU

Reguliere uitzendkrachten 25 vakantiedagen 10,87%
Vakantiekrachten 20 vakantiedagen 8,30%

NBBU

Reguliere uitzendkrachten 24 vakantiedagen 10,39%
Vakantiekrachten 20 vakantiedagen 8,30%


Feestdagen

Het aantal werkbare dagen in 2019 is 230 (261 -/- het aantal vakantiedagen uit de cao -/- het aantal officiële feestdagen uit de CAO) voor de ABU cao en 231 voor NBBU-leden. Voor de ABU en de NBBU zijn er in 2018 6 feestdagen. De reserveringspercentages worden dan als volgt berekend:

Het aantal feestdagen
Het aantal werkbare dagen

ABU

Reguliere uitzendkrachten 6 2,61%
Vakantiekrachten geen recht op feestvergoeding 0,00%

NBBU

Reguliere uitzendkrachten 6 2,60%
Vakantiekrachten geen recht op feestvergoeding 0,00%


VPO-arbeidsvoorwaardenregeling en andere payroll-cao’s

Uit te rekenen m.b.v. de definitie voor het aantal werkbare dagen en bovenstaande formule

Kort verzuim/bijzonder verlof
Dit percentage zal in 2019 niet veranderen.

ABU/NBBU

Reguliere uitzendkrachten 0,60%
Vakantiekrachten geen recht op deze reservering


Vakantiebijslag

Dit is voor alle werknemers die vallen onder de CAO ABU of NBBU 8,00% van het loon. De definitie van het loon verschilt echter wel voor de CAO’s:

  • Voor ABU en NBBU wordt er verwezen naar de definitie van feitelijk loon: het met inachtneming van deze CAO toegekende, naar tijdsruimte vastgestelde actuele brutoloonbedrag, exclusief vakantiebijslag, toeslagen, vergoedingen, overuren, compensatie-uren etc.
  • In de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling en andere payroll-cao’s wordt verwezen naar de opdrachtgever: De werknemer heeft recht op vakantiebijslag van gelijke hoogte en gebaseerd op dezelfde grondslag als de werknemer, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever.

* De berekening is gemaakt door FlexKnowledge en voor de ABU ook terug te vinden in de tabel in artikel 61 van de CAO.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.