"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Recruit Robin – digitale recruitment assistent

Interview met oprichter Aron Schilder

Recruit Robin vindt en benadert latent werkzoekenden

Robin

Recruit Robin biedt digitale assistentie voor recruiters en wil meer transparantie in de arbeidsmarkt realiseren. De aanpak is ambitieus en groots. “Wat booking.com doet voor de hotelindustrie willen wij doen voor de arbeidsmarkt.”

Waarom meer transparantie nodig?
“Je kunt de beroepsbevolking verdelen in drie categorieën; mensen die actief werkzoekend zijn, mensen die heel tevreden zijn met hun baan en mensen die latent werkzoekend zijn. Het vinden van de eerste groep, de actief werkzoekenden is niet zo moeilijk. Zij melden zich aan op jobboards en stellen hun LinkedIn profiel beschikbaar voor recruiters. Latent werkzoekenden zijn moeilijker te vinden. Met Recruit Robin helpen wij HR-managers en corporate recruiters om juist deze groep in beeld te krijgen.”

Bestaande methodes werken onvoldoende
“Voor het benaderen van latent werkzoekenden gebruiken recruiters tegenwoordig veel LinkedIn. Via Inmail worden potentiële kandidaten benaderd. Vooral de gewilde professionals zoals millennials in technische functies ontvangen soms wel meerdere berichten per week. Wij horen en merken dat dit steeds minder effectief wordt,” zegt Aron Schilder. “De ontvangers van deze berichten ervaren het niet als een persoonlijke benadering en daardoor wordt de response rate steeds lager.”

Wat doen jullie?
Met Recruit Robin werft een recruiter latent werkzoekenden geautomatiseerd. “De werving van latent werkzoekenden bestaat eigenlijk uit drie fases: het vinden van kandidaten door middel van boolean search, het screenen van deze kandidaten en vervolgens het persoonlijk benaderen. Pas na dit proces kan je gesprekken gaan voeren met geïnteresseerde kandidaten. Met Recruit Robin heeft de recruiter een digitale assistent die hem of haar ontzorgt in deze drie fases. “Hierdoor kunnen recruiters zich focussen op kandidaten die passen en waarvan ze weten dat zij open staan voor een nieuwe uitdaging,” zegt Aron.

Hoe het werkt
Recruit Robin is een robot waarmee je jouw vacature deelt en die je uitlegt hoe jouw perfecte kandidaat eruit ziet. Hierna gaat Recruit Robin kandidaten zoeken. De volgende dag krijg je deze gepresenteerd in je account. Uit deze lijst selecteer je de beste kandidaten, deze worden vervolgens door Robin benaderd en geïnterviewd. “Het interviewen gebeurt deels door mensen en deels door chatbots,” zegt Aron.

“Professionals worden benaderd met vragen over hun groeiambities. Door hun belang centraal te stellen krijgen we vertrouwen en openheid over kennis, ervaring en ambities. De recruiter heeft daarmee ook vooraf inzicht in de wensen van kandidaten.”
Recruit Robin, assignment overview
In de laatste fase kan je via Recruit Robin het ambitieprofiel van de geïnterviewde kandidaten opvragen. De kandidaat ontvangt daarbij een uitnodiging met bijvoorbeeld de tekst; Noordhoff heeft inzicht gevraagd in jouw ambities, wil je die met Noordhoff delen? Kiest de kandidaat voor ja, dan weet jij als recruiter dat er interesse is, wat het makkelijker maakt om telefonisch of per mail contact op te nemen met de kandidaat. Daarnaast heb je direct inzicht in wat deze persoon ambieert.”

Kosten
“Het verdienmodel van Recruit Robin werkt op basis van credits in drie fases; je betaalt alleen bij behaalde resultaten. In de eerste fase betaal je als recruiter één credit per geselecteerd profiel. In de tweede fase, als Recruit Robin echt daadwerkelijk gesproken heeft met de kandidaat, betaal je vijf credits. In de derde fase heeft de kandidaat zijn ambitieprofiel verrijkt en kan de opdrachtgever deze opvragen voor 25 credits. De prijs van één credit varieert tussen €6,50 en €8,50, afhankelijk van hoeveel je er inkoopt. Aron ziet bij huidige klanten dat je voor het hele proces, van vacature uploaden tot kandidaat aannemen gemiddeld tussen de €1.500 en €2.500 gaat betalen. Daarnaast bouw je een waardevolle talenpool op voor volgende vacatures. “Als je dit vergelijkt met een traditioneel recruitmentbureau waar vaak 20% van het jaarsalaris wordt gehanteerd, is de rekensom snel gemaakt,” concludeert Aron.

Meer informatie over Recruit Robin vind je hier

Interview: Dion Metz, SharpMinds

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.