"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Stakingsmelding: Vitens


Medewerkers van waterbedrijf Vitens uit Zwolle, Leeuwarden, Arnhem en Utrecht staken maandag 16 juli van 11:30 tot 13:00 uur met een protestlunch op de stoep van het hoofdkantoor in Zwolle.

Na meer dan een jaar onderhandelen en een aantal ludieke acties en boycotacties, is er al meer dan een jaar geen nieuwe cao Waterbedrijven.

Linda Groen, bestuurder FNV Publiek Belang: “De grens is bereikt voor de medewerkers van Vitens en andere waterbedrijven. Er is al veel te lang geen nieuwe cao en de werkgevers gaan niet in op de eisen en problemen die de medewerkers hebben. De werkgevers stonden laatst op de stoep van de FNV, maar zonder echte antwoorden op onze eisen. Zij blijven feitelijk bij hun eindbod. Daarom gaan de medewerkers van Vitens nu voor het eerst staken.”

De cao van ongeveer 5000 medewerkers van de vijftien waterbedrijven en waterlaboratoria verliep op 1 juli 2017. De medewerkers eisen minimaal een loonsverhoging van 2,5% per jaar met terugwerkende kracht. Groen: “Maar waar de emmer vooral door overloopt bij de watermedewerkers, is het niet in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking in participatiebanen en het niet overal nakomen van alle bestaande salarisgaranties.”

Bron: FNV Publiek Belang, 13 juli 2018


Stakingsmelding

Op grond van art. 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair(s) (Waadi) is het uitzendbureaus e.d. niet toegestaan arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan bedrijven, ondernemingen of onderdelen daarvan, waar op dat moment een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst.

> Meer over de Waadi

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.