"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

AVV CAO Ziekenhuizen 2018-20197 juni 2018

AVV CAO Ziekenhuizen 2018-2019

Download: > AVV CAO Ziekenhuizen 2018-2019 (04-06-18)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Ziekenhuizen.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 7 juni 2018, nr. 25435, onder UAW nr. 11975.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.