"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Vebego bereikt 4% omzetgroei in 2017

Vebego noteert in 2017 groei van omzet en bedrijfsresultaat

Vebego heeft een positief 2017 achter de rug. Het internationaal opererende familiebedrijf in facility services, publieke sector en gezondheidszorg zag de omzet van de Vebego-bedrijven stijgen naar 832,5 miljoen euro. Dit is een toename van 3,9 procent.

Het bedrijfsresultaat kwam in 2017 uit op 12,7 miljoen euro ten opzichte van 4,2 miljoen euro een jaar eerder. De totale omzet – waarbij ook de bijdragen van joint ventures volledig meetellen – groeide naar 1,09 miljard euro. Voor 2018 verwacht Vebego een verdere omzetgroei. Door een stevig investeringsprogramma zal de winst naar verwachting lager uitvallen.

Dat meldt Vebego in een persbericht bij de jaarcijfers.

Ronald Goedmakers, CEO Vebego: “De resultaten zijn conform onze verwachtingen. Vrijwel alle activiteiten van Vebego-bedrijven Nederland kenden een positieve omzetontwikkeling. Vooral de activiteiten op het gebied van facilitymanagement groeiden bovengemiddeld. Ook de schoonmaakbedrijven bleven groeien, hoewel de schoonmaakmarkt in Nederland al jaren onder druk staat. Bij de joint ventures die actief zijn in de thuiszorg en de huishoudelijke hulp zagen we wel de druk op de omzet toenemen. Na het mindere jaar 2016 zien we een positief herstel, maar het resultaat voldoet nog niet aan onze ambities.”

Investeringen
Voor Vebego staat 2018 in het teken van verdere optimalisatie en het toekomstbestendiger maken van de organisatie. Als familiebedrijf – dat exact 75 jaar bestaat – heeft Vebego nadrukkelijk oog voor de langere termijn, en daarvoor vindt het bedrijf het belangrijk om een aantal forse investeringen te doen in onder meer IT, opleidingen van personeel, versterking van het management en het verbeteren van de bedrijfsvoering van de grote bedrijven. Bovendien heeft Vebego een nieuwe klantstrategie ontwikkeld en wordt meer ingezet op de kracht van het collectief van de Vebego-bedrijven en joint ventures. Door kennis te delen, efficiëntere samenwerking en het versterken van elkaars dienstverlening kan Vebego nog meer waarde bieden aan klanten, medewerkers en de maatschappij.

Plannen voor acquisities en nieuwe activiteiten
Goedmakers: “De noodzakelijke miljoeneninvesteringen hebben dit jaar invloed op onze winst. We verwachten weliswaar een omzetgroei van circa 2 procent, maar het bedrijfsresultaat valt waarschijnlijk lager uit dan in 2017. Pas volgend jaar zien we waarschijnlijk de eerste, positieve resultaten van onze investeringen. Daarnaast hebben we grote plannen op het gebied van werk en zorg. Die willen we deels realiseren vanuit de huidige organisatie, maar ook door acquisities en investeringen in nieuwe activiteiten en verdienmodellen.”

Over Vebego
Familiebedrijf Vebego startte in 1943 met de oprichting van schoonmaakbedrijf Hago door Ton Goedmakers senior. Inmiddels is Vebego actief in vier landen met 101 bedrijven en 49 joint ventures.

Bron: Vebego persbericht, 15 mei 2018

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.