"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

SEU onderzoek naar behoefte aan certificering in de flexbranche

SEU start onderzoek naar behoefte aan certificering in de flexbranche

Jelle KramerWindesheim student Jelle Kramer is recent gestart bij de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU). Hij zal inventariseren waarom organisaties en deelnemers wel of niet deelnemen aan het SEU examen.

“Het is de missie van SEU zoveel mogelijk medewerkers in de flexbranche te certificeren. Op die manier dragen we bij aan een aantoonbaar, gedegen en up-to-date kennisniveau binnen de flexbranche. Afgelopen 20 jaar hebben veel organisaties SEU omarmd en daar zijn we best trots op”, vertelt Barbara Kramer, manager bij SEU.

Het SEU examen is bij veel organisaties een verplicht onderdeel tijdens de inwerkperiode. Toch is er nog ruimte voor groei en verbetering. De SEU verwacht met de uitkomsten van het onderzoek dieper gaande informatie te krijgen over de behoefte aan certificering bij de deelnemers.

Enquête
Binnenkort benadert de SEU deelnemers én niet deelnemers aan de SEU examens met het verzoek een korte vragenlijst in te vullen. Bent u geïnteresseerd en wilt u een directe link naar de enquête ontvangen of hebt u ideeën en/of aanbevelingen dan horen wij dat graag. Mail deze naar Barbara Kramer: b.kramer@seu.nl.

Bron: SEU.nl, 28 mei 2018

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.