"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

‘Flexwerk maakt mensen onzeker over wie ze zijn’

Flexwerkers ervaren vaak onzekerheid en dat kan leiden tot ondermijning van de identiteit. Ze moeten daarom meer het gevoel krijgen erbij te horen en belangrijk te zijn.

Dit schrijft Fabian Dekker, arbeidssocioloog en publicist, in Trouw.

Van 2 naar 3,5 miljoen
Volgens het CBS hebben 3,5 miljoen werkenden nu een flexibele baan, bijvoorbeeld zelfstandig, oproep, uitzendkracht, payroll of jaarcontract. In 2003 was dat nog 2 miljoen.

Identiteit
Flexwerk heeft niet alleen voordelen. Onderzoek heeft aangetoond dat het de kansen op relatie- en gezinsvorming op korte termijn onder druk zet, en financiële stress oplevert. Bovendien worstelt men met de identiteit: wie ben ik, en maak ik wel deel uit van een grotere groep werkenden. Dit leidt tot spanningen en gezondheidsklachten, vooral onder jongeren.

WAB
De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) probeert de kloof tussen vast en flex te verkleinen, via een minder strikte ontslagbescherming, verlaging van de WW-premie bij vast werk, en de opbouw van een transitievergoeding vanaf de eerste dag van het dienstverband.

Het is nog niet zeker of deze wet erdoor komt. In de tussentijd kunnen werkgevers en werknemers alvast samen inzetten op meer scholing van flexwerkers en op het geven van erkenning, waardering en autonomie. Zie ook de bijeenkomst Flexwerken: welvaartsbrenger of sociale armoe? op zondag 6 mei, waar Fabian Dekker een college geeft.

Bron: Trouw, 2 mei 2018

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.