"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Deliveroo verzekert zelfstandige bezorgers

Deliveroo gaat wereldwijd gratis verzekeringen aanbieden aan alle 35.000 bezorgers die met het bedrijf werken.

Dat meldt de platformorganisatie vandaag in een persbericht:

Op dit moment is het bedrijf in 12 landen actief. De verzekeringen dekken de kosten van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval tijdens het werk en de aansprakelijkheidskosten.

De nieuwe dekking door verzekeraar Qover maakt het voor bezorgers mogelijk om kosten terug te vorderen, die worden gemaakt doordat een bezorger niet kan werken als resultaat van letsel dat tijdens werk is opgelopen. Het verzekeringspakket dekt persoonlijk letsel voor alle bezorgers en aansprakelijkheid voor de fietsers tot 5 miljoen euro – een verbetering van 1 miljoen euro bovenop de huidige aansprakelijkheidsdekking. Alle bezorgers vallen automatisch onder de verzekeringen. Met deze stap biedt Deliveroo de combinatie van vrijheid en zekerheid die bezorgers waarderen.

Nederlandse bezorgers op de fiets die met Deliveroo werken vallen onder de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering. Deze dekt o.a. de kosten van een vervangende bezorger. De regeling dekt schade tot 5 miljoen euro veroorzaakt tijdens het werk. Deze verzekering geldt ook voor bezorgers met een scooter op het moment dat zij niet op de scooter zitten en voor bezorgers te voet. Door deze verzekering gratis aan te bieden beschermt Deliveroo de bezorgers, alsook de andere weggebruikers wanneer er een ongeval plaatsvindt.

Alle bezorgers worden automatisch meegenomen in de dekking voor persoonlijk letsel. Fietsers vallen automatisch onder de publieke aansprakelijkheidsverzekering.

Deze automatische dekking komt bovenop de wettelijke zorgplicht die Deliveroo heeft voor zelfstandige bezorgers. In de nieuwe situatie verbetert het systeem door het schadeproces soepeler en sneller af te wikkelen en het aanbieden van een uitgebreidere dekking.

Deliveroo heeft met verzekeringsaanbieders samengewerkt om hen te helpen tegemoet te komen aan de behoeften van de zelfstandige bezorgers die met Deliveroo werken. De ongevallenverzekering is veelomvattend, onder andere de volgende maatregelen zijn erin opgenomen:

  • Tot 75% van het gemiddeld bruto-inkomen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid, tot maximaal 30 dagen
  • Tot €2.000 tandheelkundige behandeling
  • Het verlies van zicht, gehoor, spraak of ledematen is ook opgenomen in deze uitgebreide verzekering, net zoals bijvoorbeeld ontwrichting van knie of pols
  • Dit geldt voor alle bezorgers op het moment dat zij ingelogd en gemarkeerd als beschikbaar zijn in de Deliveroo app, inclusief tot 1 uur na uitloggen.

De beschikbaarheid van deze nieuwe verzekeringsdekking komt voort uit de ambitie van Deliveroo om zowel de flexibiliteit te bieden die wordt gewaardeerd door de bezorgers, als het bieden van meer bescherming tijdens het werk. Deliveroo zou graag nog een stap verder willen gaan met het bieden van verzekeringsproducten en voordelen voor bezorgers. Echter, dan zou het bedrijf het risico lopen dat rechtbanken de arbeidsstatus van bezorgers herclassificeren. Dit zou ten koste gaan van de flexibiliteit die het bedrijf nu kan bieden. Deliveroo zet zich actief in voor een aanpassing van de wet zodat bezorgers zowel van flexibiliteit als zekerheid kunnen genieten.

Mathieu de Lophem, Directeur Deliveroo Benelux:
“Dit nieuwe toonaangevende verzekeringspakket is ontzettend belangrijk voor alle bezorgers die met Deliveroo werken. Ondanks dat de bezorgers al wettelijk gedekt zijn door onze zorgplicht, hebben wij geluisterd naar de bezorgers die graag een sneller proces willen met een bredere dekking. Dit is een verbetering van het aanbod dat wij de bezorgers al bieden. Het maakt het vorderen van schadeclaims soepeler en sneller.”

“Deliveroo zal altijd haar best doen voor onze bezorgers zonder de vrijheid waar zij om geven te riskeren. Dit is een sterke stap in de goede richting.”

“We zouden graag verder willen gaan met het aanbieden van bescherming aan de bezorgers, maar we worden momenteel beperkt door de wet. Het bieden van toegang tot deze verzekeringsproducten is slechts één manier waarmee we werken aan het bevorderen van de bescherming van de bezorgers. Maar we zullen blijven bepleiten dat de wet moet worden aangepast zodat on-demand bedrijven zowel flexibiliteit als bescherming kunnen aanbieden.”

Bron: Deliveroo persbericht, 8 mei 2018

Rechtzaak fietskoerier tegen Deliveroo
Fietskoerier Sytze Ferwerda is met hulp van FNV een rechtszaak begonnen tegen Deliveroo, omdat hij niet als zelfstandige wil werken, zie onder meer het bericht op AD.nl, 4 mei 2018.
Toch heeft hij zich ingeschreven als zelfstandige bij de KvK.
“Ik vind dat ik geen zelfstandige ben. Toen ik mij bij de Kamer van Koophandel inschreef, gaf ik aan dat ik alléén voor Deliveroo zou werken. Die vrouw zei dat ik meerdere opdrachtgevers moest hebben om als ondernemer aan de slag te gaan. Toch werd mijn aanvraag goedgekeurd,” zegt Sytze tegen het AD.
“Deliveroo wil dat ik maaltijden zo snel mogelijk bezorg. Ik krijg meer geld als ik meer bezorg. Dan ga je risico’s nemen. Een paar keer ben ik bijna aangereden.”
Hoe reageert Deliveroo op de rechtszaak die je bent begonnen?
,,Professioneel. Ik dacht dat ik misschien niet meer voor ze zou mogen werken, maar zo onsportief zijn ze gelukkig niet.”

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.