"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

SCP: wat veroorzaakt de toename van tijdelijk werk?

Het Sociaal Cultureel Planbureau toont in een vandaag verschenen rapport aan dat de groei van tijdelijk werk wordt veroorzaakt door meerdere factoren.

Het aantal werknemers met een tijdelijk contract groeide de afgelopen jaren van 16% in 2003 naar 27% in 2017.

Waarom gaven werkgevers vaker dit soort contracten? Vaak wordt gezegd dat de ongunstige economie in de crisisjaren en de werkgeverslasten bij langdurende ziekte de toename van tijdelijk werk hebben aangejaagd. Dit zouden de belangrijkste oorzaken zijn.

De SCP-publicatie “Tijdelijk werk geven” laat een veel genuanceerder beeld zien.

Werkgevers moeten een ziek personeelslid maximaal twee jaar doorbetalen. Uit het rapport blijkt dat de loondoorbetaling bij ziekte alleen kleine tot middelgrote werkgevers zonder verzekering tegen de kosten van loondoorbetaling bij ziekte voorzichtiger maakt met het bieden van een vast contract.

Nieuw personeel krijgt vaker én langer een tijdelijk contract
De groei van tijdelijk werk is volgens het SCP de optelsom van twee veranderingen. Ten eerste krijgt nieuw personeel vaker dan rond de eeuwwisseling een tijdelijk contract bij indiensttreding. Ten tweede houden nieuwe medewerkers langer dan vroeger een tijdelijk dienstverband. In 2012-2014 hadden alleen werknemers die drie jaar of langer bij hun huidige werkgever werkten bijna net zo vaak een vaste positie als hun tegenhangers uit 2000-2002.

Welke verklaringen zijn er voor de groei van tijdelijke contracten bij indiensttreding?

Tijdelijke contracten kunnen kosten werkgevers beperken
Tijdelijke contracten bieden werkgevers in een aantal situaties financiële voordelen. Bijvoorbeeld als ze onzeker zijn over hun toekomstige behoefte aan personeel: niet-verlengen van tijdelijke contracten is goedkoper dan vast personeel ontslaan. Ook kunnen werkgevers de kosten van langdurende ziekte met tijdelijke contracten beperken. Werkgevers moeten een langdurig ziek personeelslid maximaal twee jaar doorbetalen. Door eerst een tijdelijk contract te bieden, kunnen ze de gezondheid van nieuwe krachten langer aankijken en hen er eventueel op selecteren.

Ongunstige economie is voor 25% de oorzaak
Bedrijven geven nieuw personeel vaker een tijdelijk contract bij indiensttreding als de regionale economische groei in hun bedrijfstak afneemt, zij bezig zijn met inkrimping van het personeelsbestand of het werkloosheidspercentage in hun regio stijgt. Deze drie factoren bij elkaar verklaren ongeveer een kwart van de totale groei in het percentage tijdelijke contracten bij indiensttreding.

Bron: SCP, 30 mei 2018

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.