"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

KvK: Hoogste aantal starters en stoppers in één kwartaal sinds vijf jaar

De Kamer van Koophandel (KvK) registreerde in het eerste kwartaal van 2018 tien procent meer starters, vier procent meer stoppers en veertien procent minder faillietverklaringen dan in het eerste kwartaal van 2017.

In de afgelopen vijf jaar waren er niet zoveel starters en stoppers in één kwartaal.

Bekijk de cijfers

KvK, starters Q1 2018, grafiek

De groei van het aantal starters komt vooral door startende fulltime zzp’ers: dertien procent meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar, oftewel ruim 4.000 meer. In totaal werden 57.635 nieuwe ondernemingen in het eerste kwartaal van 2018 ingeschreven.

Er stopten ook vier procent meer ondernemers dan in eerste kwartaal van 2017. In totaal werden 40.052 ondernemingen in het eerste kwartaal van dit jaar uitgeschreven uit het Handelsregister. Vorig jaar ging het om 38.367 uitgeschreven ondernemingen in het eerste kwartaal.

Het aantal faillietverklaringen is in het eerste kwartaal van 2018 veertien procent lager dan in het zelfde kwartaal van 2017: het aantal daalde van 889 in het eerste kwartaal van 2017 naar 761 in het eerste kwartaal van dit jaar. Dit aantal is overigens zes procent hoger dan in het vierde kwartaal van 2017. Toen waren er 719 faillietverklaringen.

Per saldo groeit het totaal aantal ondernemingen tussen 1 januari 2018 en 1 april 2018 met 1% tot 1.836.401 ondernemingen, een nieuw record.

De data van de KvK Bedrijvendynamiek geven een overzicht van de krimp en groei in de eerste kwartalen van 2017 en 2018. Hierbij is gekeken naar het aantal ondernemingen in Nederland per segment, sector en provincie. Ook geeft de KvK Bedrijvendynamiek inzicht in het aantal faillietverklaringen over dezelfde periode per segment, sector en provincie.

Bron: KvK, 4 april 2018

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.