"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

IG: miljoenen cv’s moeten op 25 mei worden verwijderd

Minimaal 1 op de 3 intermediairs en minimaal 40% van de werkgevers zal alle verzamelde cv’s moeten wissen of anonimiseren.

Dat meldt Intelligence Group op basis van eigen onderzoek.

Op 25 mei treedt de AVG in werking. Voor werkgevers en intermediairs die sollicitanten niet akkoord hebben laten gaan –  al dan niet met terugwerkende kracht –  met een ‘recruitment proof AVG’ statement, betekent het dat alle cv’s ouder dan vier weken uit het systeem verwijderd moeten worden. Het kan gaan om honderden miljoenen cv’s die moeten worden gewist of geanonimiseerd, is de schatting van IG.

Belangrijkste onderzoeksresultaten
IG heeft gekeken naar een ‘AVG recruitment proof privacy statement’ bij de top-100 meest favoriete werkgevers en top-25 grootste (uitzend)bureaus. Hieruit kwam naar voren:
– 39% van de grootste werkgevers heeft geen privacy statement met daarin verwijzingen naar de verwerking van cv’s en/of sollicitanten en derhalve niet ‘AVG recruitment proof’ zijn.
– Bij 1 op de 3 werkgevers wordt geen privacystatement voorgelegd aan of wordt niet om toestemming gevraagd (opt-in) bij de sollicitant voordat die solliciteert.
– 23 van de 25 grootste intermediairs hebben een privacy statement waarin wordt omgeschreven wat er met de cv’s gebeurt na sollicitatie zoals de bewaartermijn. Bij één op de drie (33%) kan de sollicitant solliciteren, zonder dat die akkoord moet gaan met het privacy statement.

Een ‘AVG recruitment proof privacy statement’
De grootste problemen die IG constateert:
– Bij veel werkgevers en intermediairs kan worden gesolliciteerd zonder dat een sollicitant akkoord hoeft te gaan met een privacy statement.
– Sollicitanten die akkoord gaan met het algemene privacy statement van het bedrijf, waarin niets wordt benoemd in relatie tot het cv en/of de sollicitatie.
– De privacy statements zijn niet AVG recruitment proof.

Andere onregelmatigheden
– Geen duidelijkheid over bewaartermijnen: “Onze bewaartermijn is net zolang als wij denken dat dat nodig is”.
– Het vastleggen van bijzondere persoonsgegevens, zoals BSN-nummer en nationaliteit.
– Het standaard doorzetten van persoonsgegevens aan verzekeraars, event organisaties en andere commerciële partijen.
– Akkoord gaan met de algemene voorwaarden die niet op de site zijn te vinden
– In het ene systeem van het bedrijf wordt het cv langer bewaard dan in het andere (internationale) systeem.

Honderdduizenden werkgevers en vele duizenden intermediairs zullen de personen die nu in hun database staan alsnog moeten vragen om toestemming voor het bewaren van het cv. Zonder toestemming zal wissen of anonimiseren de enige oplossing zijn. Het anonimiseren is alleen relevant voor statistische doeleinden.

Inspiratie
Sollicitanten horen akkoord te geven op de bewaartermijn van het cv, de verspreiding van het cv, de verwerking van de gegevens uit het cv en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. Het siert een privacy statement als er ook de rechten van de sollicitanten in staan, zoals het bezwaartermijn dat zij hebben en het recht van inzage. Een aantal privacy statements kunnen, volgens IG, als voorbeeld dienen voor andere werkgevers, zoals:
privacy statement van Albert Heijn
privacy statement van Randstad
privacy statement van Landal Greenparks
privacy statement van Booking.com

Bron: Intelligence Group, 19 april 2018

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.