"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

CBS: aantal werkenden stijgt opnieuw

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 11.000 per maand toegenomen.

Het waren er in februari bijna 8,7 miljoen, meldt het CBS.

Arbeidsdeelname
De arbeidsdeelname was lager dan bij het begin van de crisis. Ruim 4,2 miljoen mensen hadden geen betaald werk. Onder hen waren 367.000 mensen die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor beschikbaar zijn. Hun aantal nam in de laatste drie maanden af met 10.000 per maand. Van de rest, bijna 3,9 miljoen, steeg het aantal met 4.000 per maand.

CBS: veranderingen beroepsbevolking, februari 2018

Werkloosheid gedaald naar 4,1%
In februari was 4,1% van de beroepsbevolking werkloos, tegen 4,2% in januari.

CBS: werkloosheidsindicator (ILO) en WW-uitkeringen (seizoengecorrigeerd), februari 2018
UWV: daling WW zet door
Het aantal WW-uitkeringen daalde in februari met 1,6% ten opzichte van de maand ervoor naar 330.000. In januari steeg het aantal WW-uitkeringen nog vanwege seizoensinvloeden, maar nu zet de dalende trend weer door.

Ten opzichte van een jaar geleden daalde het aantal WW-uitkeringen met ruim 86.000 (-20,7%), in alle beroepsklassen en sectoren. Alleen in de financiële dienstverlening is het voor veel werkzoekenden nog altijd lastig om aan de slag te gaan. De bouwnijverheid kende de grootste daling (-41,5%).

Bron: CBS, 15 maart 2018

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.