"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Verder uitstel compensatieregeling transitievergoeding

| Wet Werk en Zekerheid | Compensatieregeling transitievergoeding


De compensatieregeling voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid treedt per 1 januari 2020 in werking.

Dat is het streven. Eerder werd in Begroting van SZW van 2018 nog gemeld dat de regeling waarschijnlijk per 1 juli 2019 zou worden uitgevoerd. Het uitstel heeft te maken met de vraag op welke termijn het UWV in staat is om de compensatie van de transitievergoeding uit te voeren.

Minister Koolmees van Sociale Zaken zegt dit in antwoord op Kamervragen over ‘slapende’ dienstverbanden waardoor werknemers geen aanspraak kunnen maken op hun transitievergoeding.

Bron: Tweede Kamer, 20 februari 2018

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.