"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Ministerie EZ en K: digitale economie moet ook eerlijke economie zijn

Het Ministerie van Economie Zaken en Klimaat organiseert vandaag, 22 januari, een ronde tafel over kansen en bedreigingen door opkomst van de digitale economie.

“In hoeverre gelden regels van de ‘reguliere’ economie ook voor de digitale economie? Bedrijven concurreren in de digitale economie op andere voorwaarden. Bijvoorbeeld ten koste van arbeidspositie zoals bij bezorgdiensten gebeurt, of ten koste van veiligheidsvoorschriften in de toeristische accommodatiemarkt.

Digitaal mag niet meer dan dat we in de rest van de economie toelaten. Dat zou geen eerlijke economie zijn. We moeten opnieuw naar ons economische beleid kijken: welke regels en wetten hebben we en waarom? Wat moeten we behouden? Wat kunnen we veranderen om de kansen én bedreigingen van digitalisering in banen te leiden?”

Bron: Min EZK, 20 januari 2018

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.