"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Niet uren maar resultaat en competenties tellen bij aansturing zp’ers

De aansturing van zelfstandig professionals zou minder op uren gericht moeten zijn. Output en competenties behoren daarentegen centraal te staan bij managers.

Dit blijkt uit het trendonderzoek van sourcing partner FastFlex over het managen van zelfstandig professionals.

Resultaten uit het onderzoek
Zo geeft 40 procent van de ondervraagden aan dat zp’ers niet op het aantal uren, maar op het behaalde resultaat en de KPI’s beoordeeld en aangestuurd moeten worden. Een bijna even grote groep geeft aan dat door snelle veranderingen, bijvoorbeeld op het gebied van IT, de zp’er juist vooral op competenties beoordeeld moet worden. Door snelle veranderingen is ervaring immers minder belangrijk en de output onzeker. De kleinste groep (17%) is van mening dat uren nog wel centraal moeten staan bij het aansturen van zp’ers.

Bron: FastFlex, 19 december 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.