"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen

Uit het Nationaal Salaris Onderzoek blijkt dat vrouwen nog steeds minder verdienen dan hun mannelijke collega’s.

Vrouwen onder de 36 jaar verdienen gemiddeld 4% (€1.421,-) minder dan hun mannelijke collega´s. In de hogere leeftijdscategorie is dat gemiddeld 8% (€3.662,-) minder. Ook vrouwen in leidinggevende functies gaan na hun dertigste minder verdienen dan mannen met een leidinggevende functie.

Vaker burn-out, deels door toename flexibel werk
Het aantal burn-outs is fors gestegen. Dit is deels te wijten aan de toename van het aantal flexibele contracten.
15 procent van de Nederlandse vrouwen zegt een burn-out te hebben of te hebben gehad. Twee jaar geleden was dit nog 9,4 procent. Het aantal opgebrande of overspannen mannen steeg in diezelfde periode van 6 naar 9 procent. Onder de 36 jaar is het risico op een burn-out groter bij zowel mannen als vrouwen.

Met name in de horeca, administratie, het onderwijs, de journalistiek en marketing en communicatie werkt een grote groep medewerkers met een groot risico op een burn-out. Werknemers met een vast contract lopen minder risico op een burn-out dan medewerkers met een flexibel contract. Jaap van Muijen, hoogleraar psychologie aan Nyenrode Business Universiteit: ‘Als oplossing voor de preventie van burn-out zou het nuttig zijn om een percentage van het loon voor preventie in CAO’s op te nemen. Dat is pure winst voor zowel bedrijven als samenleving.’

Over het Nationaal Salaris Onderzoek
Het Nationaal Salaris Onderzoek is een tweejaarlijks onderzoek van Intermediair en Nyenrode Business Universiteit, o.l.v. Jaap van Muijen en Eric Melse. Het onderzoek is eerder in 2013 en 2015 uitgevoerd. In de zomer van 2017 is aan mensen in loondienst gevraagd de vragenlijst van het Nationaal Salaris Onderzoek in te vullen. Daarvan kwamen er 72.643 in aanmerking voor analyse. In het onderzoek is gekeken naar onder andere sekse, opleiding en branches, maar ook salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden, en persoonlijkheidskenmerken.

Bron: Nyenrode, 15 november 2017 en Intermediair.nl en Volkskrant

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.