"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ABU uitreiking eerste Scriptieprijzen

Wat is het welzijnseffect van tijdelijk werk op werknemers? Wat is de invloed van de Wet werk en zekerheid op de rechtspositie van uitzend- en payrollwerknemers?

Twee onderzoeksvragen die ten grondslag liggen aan de scripties, die de ABU-Scriptieprijs 2017 hebben gewonnen.

Gisteren zijn uit handen van juryvoorzitter Aart van der Gaag voor de eerste keer de ABU-Scriptieprijzen uitgereikt. De prijzen zijn vorig jaar in het leven geroepen bij het afscheid van Van der Gaag als voorzitter van de ABU. De ABU-Scriptieprijs wordt uitgereikt voor de beste hbo-scriptie en de beste wo-scriptie met een thema dat raakt aan de (flexibele) arbeidsmarkt. De winnaars ontvangen ieder een geldbedrag van € 1.500.

ABU, uitreiking scriptieprijzen 2017
Op de foto v.l.n.r.: Jurylid Fred van Haasteren, Juryvoorzitter Aart van der Gaag, De 3 winnaars Eveline van Duijnhoven, Daan de Leeuw en Henry Ho Cheung Chow, ABU-voorzitter Sieto de Leeuw en Adviseur van de jury Paul de Beer.

Onder leiding van Paul de Beer van AIAS (Amsterdam Instituut voor Arbeidsmarktstudies, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam) is een shortlist gemaakt. Hieruit zijn de uiteindelijke winnaars gekozen door de ABU-ereleden Aart van der Gaag, Hans Kamps en Fred van Haasteren.

Eveline van Duijnhoven winnaar hbo-scriptieprijs
Winnaar van de hbo-scriptieprijs is Eveline van Duijnhoven (Juridische Hogeschool Tilburg) met haar scriptie De invloed van de Wet Werk en Zekerheid op de rechtspositie van uitzend- en payrollwerknemers. Zij heeft haar scriptie geschreven in opdracht van DAS. De jury is onder de indruk van de enorme hoeveelheid werk die zij heeft verzet: “Vrijwel alle onderwerpen van de Wet werk en zekerheid zijn opgepakt en in kaart gebracht in één scriptie. Het had net zo goed ook een wo-scriptie kunnen zijn. Haar nauwkeurige benadering en heldere uiteenzetting van de invloed van de WWZ op de rechtspositie van uitzend- en payrollwerknemers maken haar de winnaar in de categorie beste hbo-scriptie.”

Winnende wo-scriptie van Daan de Leeuw
Daan de Leeuw (Universiteit Utrecht) heeft de winnende wo-scriptie geschreven. De jury was lovend over zijn scriptie The welfare effect of temporary work: a Dutch case study using LISS panel-data. “Onderzoeksmatig een fantastische scriptie. Daan heeft het welzijnseffect van tijdelijk werk onderzocht. Tijdelijk werk wordt vereenzelvigd met onzekerheid. Daan trekt dat in zijn onderzoek los. Het blijkt dat niet het contracttype, maar de mate van werkonzekerheid het welzijnseffect van tijdelijke contracten bepaalt. Dat betekent dat we ons meer moeten concentreren op het verminderen van de mate van onzekerheid in plaats van het beperken van het aantal flexibele contracten. Het is midden in de roos van de problematiek waar wij vandaag mee zitten.”

Aanmoedigingsprijs wo-scriptie voor Henry Ho Cheung Chow
Er was nóg een wo-scriptie die de aandacht van de jury trok: Managing distanced flexibility: the quadrangular relationship in hotel housekeeping work van Henry Ho Cheung Chow (Universiteit van Amsterdam). Voor zijn innovatieve uitgangspunten en mooi geschreven, originele visie op drie- of meerhoeksrelaties ontvangt Henry een aanmoedigingsprijs ter waarde van € 750.

Bron: ABU, 29 november 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.