"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderhandelingsresultaat CAO Ardagh 2017-201824 oktober 2017

Naam
CAO Ardagh

Onderhandelingsresultaat CAO Ardagh 2017-2018
> Onderhandelingsresultaat CAO Ardagh Glass 2017-2018 (29-10-17)

Looptijd
De nieuwe CAO heeft een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 juni 2018.

Loonsverhogingen
– 2,00% loonsverhoging per 1 mei 2017
– 0,50% loonsverhoging per 1 januari 2018

Arbeidsvoorwaarden
– Een structureel bedrag van € 200,- voor iedereen, waarvan ploegendienstwerknemers 1 OPK-dag kunnen afkopen.
– Reiskostenvergoeding wordt per 1 mei 2017 met 2% verhoogd.
– Volledige WGA-premie komt voor rekening van werkgever.
– Continuering fiscaal vriendelijk behandelen vakbondscontributie.
– Continueren verkopen en kopen van dagen.
– Continuering werkgeversbijdrage aan vakbonden.
– Het instellen werkgroep duurzaam inzetbaarheid in samenwerking met de vakbonden.

Bron: CNV Vakmensen, 12 oktober 2017

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.