"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Loondispensatie komt in plaats van Loonkostensubsidie


Het nieuwe instrument loondispensatie gaat de loonkostensubsidie vervangen in de Participatiewet. Dit maakt het mogelijk voor werkgevers om minder dan het wettelijk minimum te betalen.

Het nieuwe kabinet wil meer mensen in een kwetsbare positie werk geven, en daarmee een betere toekomst. Deze maatregel is onderdeel van het regeerakkoord.

Beschut werk
Het budget wordt verhoogd, zodat gemeenten 20.000 extra mensen in een kwetsbare positie beschut werk kunnen bieden, als werken in een reguliere baan niet mogelijk is.

Loondispensatie vervangt loonkostensubsidie
Het loon dat de werkgever betaalt hangt af van de verdiencapaciteit van de medewerker. De gemeente vult het inkomen aan, afhankelijk van de gemeentelijke inkomensvoorziening die wordt gebruikt.

Arbeidsbeperkten
Het kabinet maakt het aantrekkelijker om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Zo blijven bijvoorbeeld banen van mensen uit de doelgroep ‘banenafspraak’, die meer zijn gaan verdienen dan het wettelijk minimumloon, toch meetellen (de ‘t+2’-regel). Dit voorkomt dat werkgevers worden ontmoedigd te investeren in hun mensen.

Bron: Regeerakkoord, 23 oktober 2017

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.