"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Helft werkgevers neemt geen mensen met gezondheidsbeperking aan

De helft van de werkgevers neemt, als het erop aan komt, geen mensen met een gezondheidsbeperking aan.

Dinsdag verscheen het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de arbeidsmarkt in 2017, met duurzame inzetbaarheid als centrale thema.

Marlies van Hilten, Directeur van Emma at Work, reageert
In dit rapport wordt pijnlijk duidelijk dat bedrijven wel enige verantwoordelijkheid voelen om mensen met een gezondheidsbeperking in dienst te nemen, maar dat in de praktijk de helft van deze bedrijven dit uiteindelijk niet doet. Redenen die bedrijven noemen om zich niet te focussen op duurzame inzetbaarheid zijn dat er geen geschikte functies zijn, geen nieuwe medewerkers nodig of te weinig capaciteit voor begeleiding en ondersteuning. Ook zijn veel werkgevers niet bekend met regelingen voor deze doelgroep, zoals loonkostensubsidie of no-riskregeling bij ziekte.

Social Return
Het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau focust op de helft van de bedrijven die geen mensen met een gezondheidsbeperking aannemen. Marlies van Hilten, Directeur van Emma at Work, kijkt vooral naar de andere helft: “In ons netwerk zien we organisaties die echt goed bezig zijn met hun social return beleid. Dus het kán wel. Wij ondersteunen jongeren met een chronische fysieke aandoening in de voorbereiding op hun (soms eerste) baan, en helpen hun goed werk af te leveren. Zij zijn ontzettend gemotiveerd en dit horen we ook terug van werkgevers.” Anna Paternotte van SWDV Advocaten is ondertussen al zes jaar betrokken bij Emma at Work en ook erg enthousiast: “Als je je er eenmaal mee bezighoudt is het vooral leuk, en echt niet zo ingewikkeld. Veel bedrijven zijn bang dat social return hun vooral iets kóst (tijd, energie, geld), maar staan er niet bij stil dat het ze ook van alles oplevert. What’s in it for me, vragen ondernemers zich af. Nou, heel veel dus. Het is goed voor de sfeer, en het maakt dat je als commercieel bedrijf ook echt midden in de maatschappij staat.”

‘Gewoon werken’
Het rapport van het SCP geeft duidelijk weer dat de motivatie voor maatschappelijk ondernemen wel aanwezig is, maar dat uiteindelijk de helft van werkgevers geen mensen met een gezondheidsbeperking in dienst wil nemen. Juist voor deze groep kwetsbare jongeren is het belangrijk om een kans te krijgen op de arbeidsmarkt, zeker als zij bijvoorbeeld lange tijd ziek zijn (geweest) of een chronische beperking hebben. ‘Gewoon werken’, en ‘gewoon kunnen meedoen’ in de maatschappij is bevorderlijk voor de energie en gezondheid van deze jongeren, en dat is waar Emma at Work voor staat. Diversiteit en inclusiviteit binnen organisaties wordt een steeds belangrijker onderwerp van gesprek, al zien we dit helaas nog niet overal terug in de praktijk. “Maar daar werken we aan!”, aldus van Hilten.

Bron: Emma at Work, 24 oktober 2017, zie ook Sociaal Cultureel Planbureau

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.