"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Comatch – bemiddeling van zelfstandige consultants op managementniveau

Comatch – interview met mede-oprichter Jan Schächtele

Bemiddeling van zelfstandige consultants voor het hoge segment

Comatch

Comatch is een onafhankelijk platform dat dit type consultants bemiddelt voor opdrachtgevers, waarbij de kwaliteitscheck van de consultants door Comatch wordt verzorgd en doorlopend bijgehouden. De aangesloten consultants krijgen via de online marktplaats hulp bij het vinden van interessante projecten en opdrachtgevers. Comatch verzorgt onder meer kritische selectie en het facturatieproces. Het platform biedt tevens een waarderingssysteem van consultants gebaseerd op de uitvoering van projecten, dat opdrachtgevers kunnen checken.

Comatch is in 2015 gestart in Duitsland door twee consultants, die eerder onder meer werkte bij McKinsey. Intussen is het platform ook actief in Scandinavië, Frankrijk en de Benelux. In Nederland is Comatch sinds 2016 aanwezig en sindsdien hebben zich al 300 consultants aangesloten. In heel Europa hebben zich nu circa 3.000 consultants bij dit platform aangesloten.

Nederlandse markt als business hub
“Binnen Europa is Nederland voor Comatch een interessante progressieve markt die fungeert als business hub, en waar inmiddels meer dan 90.0000 freelance management consultants werkzaam zijn,” zegt Jan Schächtele, een van de twee Duitse oprichters, die onlangs een bezoek bracht aan Nederland.

“Het inschakelen van zelfstandigen is goedkoper dan het inlenen van consultants via de grote agencies. Comatch plaatst haar aangesloten mensen niet alleen bij bedrijven maar ook bij collega consulting organisaties. Steeds meer hoger kader consultants gaan zelfstandig en daarmee is het aanbod van kwalitatieve adviseurs groter dan ooit.”

Schächtele werkte zes jaar voor McKinsey als managementadviseur. Zijn expertise betrof duurzaamheidskwesties, maatregelen in het kader van klimaatverandering, ontwikkeling van procedures om dit in te richten. Tijdens zijn werkzaamheden in dienst van McKinsey in Nederland ontmoette hij al de mede-oprichter van Comatch.

Gat in de markt
“Tijdens de financiële crisis nam de vraag naar consultants op het gebied van sustainability drastisch af,” vertelt Schächtele. “De laatste jaren bij McKinsey werkte ik vooral aan projecten in de energiesector. Ik hield van mijn werk maar liep wel aan tegen de grenzen van de bedrijfscultuur. Toen ik toevallig weer in contact kwam met mijn vroegere Duitse collega, Christoph Hardt, die ik kende uit mijn loopbaan bij McKinsey, bleken wij hetzelfde gevoel en dezelfde ervaring te delen over het werken in grote organisaties. We bespraken hoe het zou zijn om als zelfstandige consultants aan de slag te gaan. We constateerden dat er nog geen organisatie of platform was voor mensen zoals wij, het hoger segment zelfstandige consultants. Ik zag dit als een gat in de markt; er zijn immers veel consultants op dit niveau die zelfstandig willen werken. Er is ook veel vraag naar in de markt. Opdrachtgevers staan wel degelijk open voor opdrachten uitgevoerd door zelfstandigen, zolang ze maar goed worden ondersteund in de kwaliteitsbewaking van de consultants en ook het administratieve proces betrouwbaar wordt uitgevoerd.

Wij besloten zelf zo’n platform in te richten, wat leidde tot de start van Comatch, drie jaar geleden. Het platform in Duitsland werd tweeënhalf jaar geleden gelanceerd. Wij zijn begonnen in Berlijn, omdat wij in Duitsland vanuit onze achtergrond het meest uitgebreide netwerk hadden en veel mensen kenden, zowel bij opdrachtgevers als consultants.”

Behoefte aan transparantie en kansen
“Dit hogere segment consultants (gemiddeld dagtarief € 1.200 tot 1.500) werkt met een eigen netwerk, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Het is niet transparant, waardoor het riskant kan zijn voor opdrachtgevers. In principe kan immers iedereen zich vandaag of morgen consultant noemen, het is geen beschermde of gecontroleerde titel. Opdrachtgevers verlangen kwaliteitsgaranties.
Anderzijds is het voor zelfstandig consultants uitdagend om nieuwe opdrachtgevers te krijgen buiten hun bestaande netwerk.”

Cross-border projecten
“Tegelijkertijd zien we hoe de markt zich internationaal ontwikkelt. Er vinden veel cross-border projecten plaats; de cliënt is Frans, de consultant is Zweeds, het project zelf wordt uitgevoerd in Italië. Er zijn geen belemmeringen meer om overal in Europa op afstand opdrachten uit te voeren. Soms is het voldoende dat de opdrachtgever en de consultant elkaar een of enkele malen ontmoeten, terwijl de overige communicatie over de opdracht online, op afstand, plaats vindt.

Een andere verklaring voor de opkomst van een platform zoals Comatch schuilt in de individuele behoeften van zelfstandige consultants in het hogere segment. Veel consultants willen zeggenschap over hun eigen tijd. Grote consultancybedrijven kunnen dat niet bieden. Zo willen sommige consultants enkele maanden per jaar vrij houden voor hun hobby of voor een specifiek ander interessegebied. Zo bleek bijvoorbeeld uit onderzoek onder zelfstandige consultants in Nederland dat zij – meer dan in andere landen – het werken in hun vakgebied combineren of afwisselen met hun inzet voor goede doelen.”

Wat doet Comatch voor de consultant?
“We doen een intake-interview met elke consultant die zich bij ons aanmeldt. We checken uitgebreid iemands cv; voldoet de werkervaring aan de hoge kwaliteitseisen? Daarvoor hebben wij eigen gespecialiseerde medewerkers per vakgebied. Ons team houdt ook regelmatig contact met hen gedurende het project.

Jan Schächtele
Jan Schächtele

We hebben ook een team van business developers in dienst. Zij leggen contact met nieuwe opdrachtgevers en genereren een stroom aan opdrachten voor onze consultants.”

Wat doet Comatch voor de opdrachtgever?
“Wanneer een opdrachtgever een opdracht indient via ons platform, checkt ons algoritme welke consultants de beste kwalificaties en ervaring hebben om de opdracht uit te voeren, of ze beschikbaar zijn en of ze passen binnen het budget van de klant. De selectie wordt dan teruggebracht tot circa 10 consultants en aan hen leggen we de opdracht per email voor. Zij kunnen aangeven of zij beschikbaar zijn voor de opdracht en beschrijven in een korte pitch, waarom zij de beste kandidaat zijn voor dit project. Uit degenen die zich beschikbaar stellen voor de opdracht kiezen wij de drie tot vijf beste kandidaten die wij voorleggen aan de opdrachtgever. We letten daarbij op verschillende ervaring, skills en tarieven per kandidaat, waardoor de opdrachtgever werkelijk een keuze heeft. Dit is de procedure die wij volgen bij binnenkomende opdrachten van middelgrote organisaties.

Het komt ook voor dat wij een RfP (Request for Proposal) ontvangen van grote organisaties en waarin we ons meten met offertes van bekende grote consultancyorganisaties.

De opdrachtgever besluit zelf wie men wil contracteren op basis van een interview met de consultant. Vanuit Comatch verzorgen wij daarna het contract, de urenverantwoording en de facturatie.”

Vraagstukken rondom digitalisering spelen overal
Welke vragen en opdrachten spelen nu met name in de markt?
“In vrijwel alle sectoren en organisaties in Europa is men op managementniveau bezig met de uitdagingen rondom digitalisering. Bedrijven worstelen met de vraag of en zo ja hoe ze hun producten en/of hun productieprocessen moeten digitaliseren ofwel hun verkoopprocessen anders moeten inrichten. Er is veel behoefte aan onderzoek en expertise om dit in kaart brengen en te vertalen naar een werkbare strategie en uitvoering. Vaak vereisen specifieke onderdelen van het managementproces nieuwe expertise. Dat kan beter worden ingevuld door een specialist die er voor wordt ingehuurd. Het verklaart de animo in de markt voor ons businessmodel,” aldus Jan Schächtele.

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws

Meer informatie
Comatch.com/nl

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.