"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Supercomputer en chatbot Watson IBM helpt flexkrachten werk te vinden

Watson IBM, ’s werelds bekendste AI-computer, leert Nederlands en gaat laagopgeleide werkzoekenden helpen sneller een tijdelijke baan te vinden die bij hun kwalificaties past.

Een merendeel van alle flexkrachten heeft moeite met het online zoeken naar en succesvol reageren op vacatures. “De Intelligente chatbot Watson is de eerste digitale intercedent van Nederland en gaat aan de slag om deze grote groep te leren online vaardig te worden”, vertelt Wiecher Hakse, directeur Marketing & Innovatie van Timing uitzendteam die Watson IBM vanaf 1 september inzet.

Watson IBM en de Nederlandstalige Watson Conversation Services maken het Timing ook mogelijk om 24 uur per dag, 7 dagen in de week alle werkgerelateerde vragen van uitzendkrachten te beantwoorden. Daarmee gaat de hulp die het nieuwe systeem biedt aan werkzoekenden en flexkrachten veel verder dan een standaard chatbot. Het grote verschil is dat het systeem gebruikt maakt van de cognitieve vaardigheden van IBM Watson (artificiële intelligentie). Door de interactie met gebruikers kan het systeem steeds slimmer verbanden leggen tussen alle beschikbare data. Dit levert antwoorden op die op iemands persoonlijke situatie en vraag zijn toegesneden. “Laagopgeleide flexkrachten worden hierdoor online vaardiger en kunnen zich beter vermarkten”, aldus Wiecher Hakse van Timing. “Daarmee verbeteren ze hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.”

Onvoldoende vaardigheden
Van alle uitstaande vacatures in de uitzendbranche wordt tegenwoordig ongeveer 90 procent online ingevuld. De verschuiving die zich met name de afgelopen jaren heeft voltrokken, levert problemen op voor een grote groep lager opgeleiden. Zij hebben niet altijd voldoende digitale vaardigheden om op internet succesvol te zoeken naar vacatures en er online op te solliciteren. “Bij Timing hebben we iedere maand 40.000 nieuwe online registraties van werkzoekenden”, aldus Wiecher Hakse. “Van hen haakt er 50 procent ergens in het traject van de sollicitatie af. Ze lopen vast of zien het nut niet van het invullen van formuliervelden om voor een functie in aanmerking te kunnen komen.”

Uitzendmarkt van de toekomst
De introductie van dit nieuwe Intelligente chatbot-systeem past in de innovatiestrategie waarmee Timing als vijfde grootste uitzender van Nederland voorsorteert op de uitzendmarkt van de toekomst. De rol van online bij uitzenden en detacheren zal alleen maar verder toenemen, is de verwachting. Timing transformeert naar een digitale en arbeidsmarktspecialist die alles wat met tijdelijk uitvoerend werk te maken heeft, zo slim en efficiënt mogelijk regelt. De nieuwe manier van matchen past in deze gedachtengoed, maar ook de herallocatie van het kantorennetwerk van Timing die momenteel plaatsvindt. Waar uitzenders traditioneel in winkelstraten en stadscentra te vinden zijn, is Timing sinds dit jaar bezig het netwerk van vestigingslocaties te verplaatsen naar locaties in de buurt van bedrijven en flexkrachten of zelfs intern bij organisaties.

Bron: Timing, 4 september 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.