"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Wiebes beantwoordt vragen afdrachtvermindering onderwijs


Staatssecretaris Wiebes van Financiën gaat in op het arrest van de Hoge Raad van 15 januari 2016, en hoe de Belastingdienst dit interpreteert.

De uitspraak van de Hoge Raad houdt in dat een werknemer geen volledige beroepsopleiding hoeft te volgen om recht te hebben om de afdrachtvermindering onderwijs. Het is voldoende als het gaat om een beroepspraktijkvorming die deel uitmaakt van de beroepsbegeleidende leerweg van een aangewezen beroepsopleiding.

Tijdvak
Wel moet er een schriftelijke overeenkomst zijn, en mag de regeling alleen worden toegepast tot het eind van het tijdvak waarin het afsluitend examen is afgelegd. De afdrachtvermindering onderwijs is per 1 januari 2014 afgeschaft, zodat de uitspraak alleen betrekking heeft op claims tot en met 2013.

Controle
Volgens Wiebes controleert de Belastingdienst in lijn met de uitspraak. Het is alleen de vraag of sprake moet zijn van het volgen van de volledige beroepspraktijkvorming van de beroepspraktijkopleiding. De Belastingdienst vindt van wel, en heeft de vraag voorgelegd aan de Hoge Raad.

Startkwalificatie
De afdrachtvermindering onderwijs is vervangen door de Subsidieregeling praktijkleren. Daarin is de variant startkwalificatie niet langer opgenomen, omdat in die gevallen de afdrachtvermindering bbl van toepassing is.

Bron: Salarisnet, 8 augustus 2017

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.