"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

FNV Jong: hoger uurloon vakantiebanen door personeelstekort

Het uurloon van de vakantiewerker ligt dit jaar flink hoger dan voorgaande jaren en voor het eerst verdienen meisjes gemiddeld iets meer dan jongens.

Dat meldt FNV Jong bij de aftrap van haar vakantiewerkcampagne in strandtent Key West in Utrecht.

De vakbond presenteerde ook de resultaten van het jaarlijkse onderzoek naar vakantiewerk.

Duizenden jongeren storten zich ook deze zomer weer op een vakantiebaantje. Net als vorig jaar doet 71 procent van de jongeren tussen de 13 en 29 jaar vakantiewerk. De meesten ook weer in de detailhandel/ winkels (27,4%), horeca (22,1%) en zorg en welzijn (12,7%). Wel doen dit jaar meer jongeren vakantiewerk bij hun huidige (bij)baan vergeleken met in 2015 en 2016; ze draaien dan meer uren dan normaal.

Loon ligt hoger
Het gemiddelde uurloon voor vakantiewerk is dit jaar €8,21 euro, dat is 1,25 euro meer dan vorig jaar, terwijl de afschaffing van het minimum jeugdloon pas 1 juli 2017 is ingegaan. Harm Bult van FNV Jong: ‘Het kan zijn dat sommige werkgevers hierop al hebben voorgesorteerd. Maar het tekort aan vakantiekrachten speelt zeker ook een rol. Er staan ladingen vacatures open in de horeca, schoonmaak, entertainment en bij winkels. Dit gaat specifiek om vakantiekrachten. Veel eigenaren van vakantieparken geven nadrukkelijk aan een personeelstekort te hebben.’

Hoe zoeken jongeren vakantiewerk - bron FNV Jong 2017
Meisjes verdienen iets meer dan jongens
Voor het eerst ligt het gemiddelde uurloon van meisjes iets hoger (€0.15) dan dat van jongens. In álle voorgaande jaren verdienden meisjes gemiddeld minder. Veel vrouwen in de leeftijdsgroep 24 t/m 29 jaar werken in de branches detailhandel en in de zorg/welzijn, waar het uurloon voor deze leeftijdsgroep hoger ligt, respectievelijke €11,9 en €11,8. De meeste mannen in deze leeftijdscategorie werken in de horeca en daar is het uurloon een stuk lager met €9,7.

Vakantiegeld meer besteed aan vaste lasten
Jongeren geven het geld dat ze met hun vakantiewerk verdienen meer dan afgelopen jaren uit aan hun vaste lasten. Een op de vijf jongeren moet rondkomen van het geld dat ze verdienen, dat is een stuk meer dan vorig jaar. Daarnaast geeft bijna een kwart van de jongeren aan dat het geld direct naar hun studie gaat. Een verklaring hiervoor is dat de studiekosten de afgelopen jaren ontzettend zijn toegenomen. Niet alleen door het leenstelsel, maar ook door verhoging van het collegegeld (komend jaar meer dan 2000 euro). Een derde van de jongeren die moet rondkomen van hun vakantiewerk geeft aan daar extra stress door te hebben.

In schoonmaak dit jaar gemiddeld salaris het hoogst
In de schoonmaaksector is het gemiddeld salaris, over alle leeftijdscategorieën berekend, het hoogst, namelijk 10,99 euro per uur. Vorig jaar was dit in de zorg/welzijn. Die sector staat echter nu op de vierde plek, met gemiddeld 9.82 per uur. In de industrie en in de bouw krijgen jongeren beter betaald, namelijk respectievelijk gemiddeld 10.35 en 10.15 per uur.

Informatie over rechten en plichten
40% van de jongeren geeft aan dat ze door hun werkgever niet goed geïnformeerd zijn over de rechten en plichten die bij hun werk komen kijken. Zo weet bijna de helft van de jongeren niet of ze een oproepcontract of een nul-urencontract heeft en wat de regels zijn ten aanzien van pauzes en doorbetaling bij ziekte. 30% van de jongeren weet niet dat ze als vakantiekracht ook recht hebben op vakantiegeld.

Voor informatie over hun rechten en plichten rondom werk zien jongeren hun werkgever als de belangrijkste informatiebron. Slechts 14% van de jongeren verkrijgt informatie hierover via school.

Naast geld is voor de meeste jongeren het opdoen van werkervaring de belangrijkste reden om vakantiewerk te gaan doen. Veel jongeren geven ook aan dat hun ideale vakantiebaan aansluit op hun studie. Helaas lukt het veel jongeren niet om zo’n baan te vinden.

Vakantiewerkcampagne
FNV Jong gaat de komende zomer op verschillende werkbezoeken om jongeren te informeren over hun rechten en plichten ten aanzien van hun vakantiebaan. Bult: ‘We adviseren jongeren hun contract goed te controleren. En om duidelijke afspraken te maken over aansprakelijkheid. Want een bijbaantje als fietsbezorger van maaltijden klinkt lekker vrij, maar wie betaalt de schade, als je van je fiets wordt gereden tijdens werk? Op dat gebied gaat het steeds vaker mis. Ook zien we dat werkgevers beloven het vakantiegeld later uit te betalen, maar dat vervolgens nooit meer doen.’

Bron: FNV, Jong, 13 juli 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.