"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderhandelaarsresultaat CAO Welzijn 2017-201921 juni 2017

CAO
CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Download Onderhandelaarsresultaat CAO Welzijn 2017-2019
> Onderhandelaarsakkoord CAO Welzijn 2017-2019 (21-06-17)

Looptijd
De looptijd van de cao is van 1 april 2017 tot 1 juli 2019.

Loonmutaties
– 1,65% loonsverhoging per 1 juli 2017
– 2,00% loonsverhoging per 1 juli 2018

In januari 2019 ontvangen alle werknemers, in dienst op 1 januari 2019, een eenmalige uitkering van bruto 0,5% van 12 keer het voor hem geldende salaris op 1 januari 2019, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering, maar exclusief ORT.

Arbeidsvoorwaarden
– De bodem vakantietoeslag wordt per 1 juli 2017 verhoogd naar € 160,87 en per 1 juli 2018 naar € 164,09. De bodem eindejaarsuitkering wordt per 1 juli 2017 verhoogd naar € 95,99 en per 1 juli 2018 naar € 97,91.
– In het welzijnswerk werken verhoudingsgewijs meer oudere werknemers. In de nieuwe cao zijn de contouren vastgelegd voor een generatiepact. Dankzij een generatiepact kunnen oudere werknemers wat gas terugnemen met behoud van inkomen en pensioenopbouw en kunnen meer jongeren aan de slag.
– De werkdruk in de welzijn en maatschappelijke dienstverlening is hoog. Dit wordt ook door de werkgevers erkend. Cao-partijen hebben afgesproken dat binnen de organisaties de werkdruk wordt geïnventariseerd.

Bron: Zorg+Welzijn, 21 juni 2017

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.