"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

AP onderzoekt verwerking BSN in btw-nummers zzp’ers

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoekt of de Belastingdienst een wettelijke grondslag heeft voor het verwerken van het burgerservicenummer (BSN) in btw-identificatienummers van zzp’ers.

De afgelopen maanden heeft de AP verzoeken van zzp’ers gekregen om zich hier over uit te spreken.

Privacyrisico’s
Het BSN is een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer. Daarom is het een zogeheten bijzonder persoonsgegeven. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens gelden extra strenge regels. Met het BSN kan gemakkelijk een koppeling worden gemaakt tussen informatie uit verschillende bestanden. Onzorgvuldig gebruik van het BSN brengt daarom privacyrisico’s met zich mee, bijvoorbeeld misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude.

Het BSN van zzp’ers is integraal opgenomen in hun btw-identificatienummer. Zzp’ers hebben de verplichting om hun btw-nummer aan (potentiële) klanten bekend te maken, bijvoorbeeld op hun website en op facturen.

Bron: AP, 13 juni 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.