SLUIT MENU

Angst voor vaste contracten remt banengroei detailhandel

Duizenden banen zijn mogelijk, maar werkgevers durven het niet aan. De angst voor de risico’s van vaste contracten weerhoudt winkeliers ervan personeel in vaste dienst te nemen.

Dat zegt directeur Jan Meerman, directeur van INretail.

Uit onderzoek onder 500 ondernemers uit de detailhandel blijkt dat het aantal full time banen in de mode-, schoenen-, sport- en woondetailhandel met meer dan 12% zou kunnen stijgen als de wet- en regelgeving ondernemers niet zo zou frustreren.

In de branche werken nu 140.000 mensen.

Doorstroom stokt
Ondernemers ervaren vier belangrijke belemmeringen in de wetgeving. Drempels zijn de ontslagprocedures bij een vast contract (78%), de verplichte transitievergoeding (61%), re-integratiekosten bij ziekte (59%) en loondoorbetalingsverplichtingen bij langdurige ziekte (52%). Er deden meer dan 500 werkgevers mee aan het onderzoek. Van hen heeft zo’n 60% werknemers in dienst met een tijdelijk contract. Van deze werkgeversgroep voelt 84% zich weerhouden in het aanbieden van een vast contract door verschillende wetten en regels. De doorstroom van tijdelijke naar vaste contracten stokt daardoor en het remt het aannemen van nieuwe medewerkers.

INretail, onderzoek banengroei detailhandel, 2017

65% wil vaste baan aanbieden
Nu de economie groeit, nemen ook de negatieve effecten van alle belemmeringen toe. Meer dan 65% van de werkgevers in de INretail branche heeft behoefte aan (extra) medewerkers dat in totaal 12% meer werkgelegenheid kan creëren. En 65% van de werkgevers zou -zonder de hinder die ze ervaren in de wetgeving – huidige medewerkers met een tijdelijk contract een vast dienstverband willen aanbieden.

Politiek signaal
INretail ziet in de onderzoeksuitkomsten signalen die zouden moeten worden vertaald in het regeerakkoord. “Drempels die banengroei dwarsbomen, moeten eruit. De duur van de loondoorbetaling bij ziekte moet aangepakt worden en de ontslagprocedures en -vergoedingen moeten eenvoudiger. Er zou meer balans moeten zijn tussen de risico’s die werkgevers en werknemers dragen,” aldus Jan Meerman.

Bron: INretail, 8 mei 2017, zie ook NOS.nl

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.