"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

KvK – Geldboek voor Ondernemers

Dinsdag verschijnt online de vernieuwde en uitgebreide editie van het Geldboek voor Ondernemers.

Dit veelgelezen boek dat vorig jaar 130.000 keer is gedownload van de KvK-site, biedt ondernemers meer grip op hun geldzaken. Nieuw in deze editie is een hoofdstuk over administreren met daarbij extra aandacht voor facturering. Op online fora stellen ondernemers daarover veel vragen.

Uit onderzoek van de KvK in 2016 blijkt dat de helft van alle ondernemers in Nederland onzeker is over hun financiële kennis. Ruim de helft van de zzp’ers (52%) en bijna twee derde van de mkb’ers (62%) geeft aan in de drie daaraan voorafgaande jaren geconfronteerd te zijn met een ongewenste financiële situatie. Toch betrekken ruim vier op de tien ondernemers niemand bij hun financiën en administratie. KvK-directeur dienstverlening Michiel Huitema: “Het boek helpt ondernemers om zicht te krijgen op hun financiën. Uit het onderzoek blijkt ook dat ondernemers mét kennis van geldzaken beter presteren dan ondernemers die daaraan twijfelen.”

Scheiding privé en zakelijk
Het doel van het Geldboek is ervoor te zorgen dat ondernemers niet alleen naar bedrijfsmatige zaken kijken, zoals een ondernemingsplan of een liquiditeitsbegroting, maar ook rekening houden met hun persoonlijke financiële situatie. Gerjoke Wilmink (directeur Nibud): “Juist als zelfstandige, met wisselende inkomsten en beperkte aanspraak op sociale zekerheid, is het belangrijk grip op de financiën te hebben. Waar het vaak misgaat, is dat de privéfinanciën en zakelijke financiën niet goed gescheiden worden. Het Geldboek kan ondernemers daarmee op weg helpen.”

Gebundelde informatie
Het Geldboek voor Ondernemers biedt hulp door specifieke informatie voor (startende) ondernemers te bundelen. Bijvoorbeeld over financieringsvormen, belastingen, financiële problemen, administratie en inkomensondersteunende maatregelen. Ook is er informatie opgenomen over inkomen bij arbeidsongeschiktheid en pensioen.
Het Geldboek voor Ondernemers is een gezamenlijke uitgave van KvK, Nibud en Zuidweg & Partners. Deze organisaties hechten – ieder vanuit hun eigen maatschappelijke rol – veel waarde aan het verbeteren van financiële kennis en inzicht bij ondernemers.

De nieuwe editie van het Geldboek voor Ondernemers is gratis te downloaden via kvk.nl/geldboek

Bron: KvK, 30 mei 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.