"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Politiek biedt nog geen oplossing DBA-problematiek

Stichting ZZP Nederland: recht op vrije keuze voor ondernemerschap.

Politiek biedt nog steeds geen oplossing DBA-problematiek

Tijdens verschillende debatten deze week was de politiek niet in staat om tot een snelle oplossing te komen voor de DBA-problematiek. Veel zelfstandigen hebben nog steeds gebrek aan opdrachten, omdat opdrachtgevers te weinig zekerheid hebben over de positie van zelfstandige ondernemers. Tijdens een VVD-bijeenkomst gisteravond in Amersfoort verdedigde staatssecretaris Wiebes zijn DBA-beleid. De aanwezige ondernemers reageerden teleurgesteld, omdat opnieuw geen oplossing op korte termijn werd geboden.

Wel werd toegezegd, dat de handhavingsvrije termijn zal voortduren, totdat een definitieve oplossing is gerealiseerd. Stichting ZZP Nederland vindt dat onacceptabel. Voorzitter Maarten Post: “Opdrachtgevers moeten nu de zekerheid krijgen, dat ze voor de komende jaren zijn gevrijwaard van werkgeversverplichtingen als zij zelfstandigen contracteren. Zelfstandigen hebben recht op het vrije ondernemerschap en laten zich niet langer behandelen als een soort van flexwerker.”

Vrije keuze ondernemer
Stichting ZZP Nederland vindt, dat mensen recht hebben op zelfbeschikking door een vrije keuze voor ondernemerschap. Post: “ Zelfstandige ondernemers hoeven niet voortdurend te bewijzen dat ze geen werknemer zijn volgens het arbeidsrecht. Het arbeidsovereenkomstenrecht geldt voor werknemers en werkgevers, zelfstandigen horen daar niet thuis”. Tot nu toe is D66 de enige partij, die zich onomwonden uitspreekt voor het recht op een vrije keuze tot ondernemer. Andere partijen houden zich nog op de vlakte en creëren daarmee onduidelijkheid voor veel zelfstandigen, die woensdag een stem uit gaan brengen.

Voorkom koehandel over zelfstandigen
Stichting ZZP Nederland roept partijen op om voor de gang naar de stembus heldere uitspraken te doen over de positie van zelfstandigen en hun vrije keuze om ondernemer te zijn voor eigen rekening en risico. Men moet ook helder zijn over belastingverhoging, de MKB-winstvrijstelling en de Zelfstandigenaftrek. “Wij willen daarmee voorkomen, dat er straks bij formatievorming een koehandel plaatsvindt over zelfstandigen, die alle kanten op kan”, zegt voorzitter Maarten Post. Zelfstandigen kunnen zich tot aan 15 maart nog informeren over de standpunten van partijen en zo hun voorkeur bepalen op het ZZP Kieskompas

Bron: ZZP Nederland en ZZP Kieskompas, 10 maart 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.