"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Veranderingen inkomstenbelasting 2017

Vanaf 1 januari 2017 veranderen enkele belastingtarieven. 

De Eerste Kamer stemde op 20 december 2016 in met het Belastingplan 2017.

Een opsomming van enkele wijzigingen in de inkomstenbelasting:

Algemene heffingskorting
De algemene heffingskorting bedraagt € 2.254 (€ 2.242) tot en met een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 19.982 (€ 19.922).  Dit bedrag wordt verlaagd  met 4,787% (4,822%) van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning boven de € 19.982 (€ 19.922).

Arbeidskorting
Het maximumbedrag van € 3.223 (€ 3.103) wordt verlaagd met 3,6% van het arbeidsinkomen boven de € 32.444 (€ 34.015) en kan uiteindelijk afbouwen tot nihil.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting
De inkomensafhankelijke combinatiekorting (basisbedrag: € 1.043 (€ 1.039)) loopt met 6,159% (6,159%) op tot maximaal € 2.778 (€ 2.769) voor elke euro die meer wordt verdiend dan het minimum € 4.895 (€ 4.881).

Bron: Rijksoverheid.nl, december 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.