"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Wijziging AVV CAO Bouw 2016-201722 december 2016

Wijziging AVV CAO Bouw 2016-2017

Download: AVV CAO Bouw en Infra 2016-2017 (19-12-16)
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid 2016-2017.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 22 december 2016, nr. 61855, onder UAWnr. nr. 11825.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.