"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Uitstel handhaving Wet DBA wordt opgenomen in Handboek Loonheffingen

| Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties | DBA |

Staatssecretaris Wiebes van Financiën zegt in antwoord op Kamervragen over de Wet DBA:

“Wat is uitgesteld (inzake de Wet DBA) is de handhaving. In strikt formele zin was de Wet DBA immers alleen de afschaffing van de VAR, en dat heeft inmiddels zijn beslag gekregen en kan dus niet worden uitgesteld.

In het spraakgebruik is de term “Wet DBA” model gaan staan voor het systeem van zekerheid vooraf met hervatting van de handhaving. Alleen in die betekenis is de ”Wet DBA” uitgesteld.

Het opschorten van de handhaving tot 1 januari 2018 wordt niet in een separaat beleidsbesluit opgenomen. De Belastingdienst zal het opschorten van de handhaving opnemen in het Handboek Loonheffingen.”

Bron: Rijksoverheid, 2 december 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.