"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

TMG wil schade schijnzelfstandigheid op freelancer verhalen

Als een freelancer die werkt voor Telegraaf Media Groep door de Belastingdienst als schijnzelfstandige wordt beschouwd, dan wil TMG de eventuele schade, voor zover dat juridisch mogelijk is, op de freelancer verhalen.

Volgens Villamedia heeft het bedrijf deze bepaling opgenomen in een nieuwe modelovereenkomst. De freelancers hebben de overeenkomst enige dagen geleden ontvangen, en moeten die nog dit jaar tekenen, op straffe van ‘betalingsconsequenties’. De nieuwe Wet DBA moet schijnzelfstandigheid terugdringen.

NVJ
Juristen van de Nederlandse Vereniging van Journalisten stellen dat het verhalen van schijnzelfstandigheidsschade op freelancers niet is toegestaan voor premies voor werknemersverzekeringen. Het zou alleen mogelijk zijn voor loonbelasting en premies voor volksverzekeringen (AOW, ANW en WLZ).

De Persgroep
De Persgroep (AD, Trouw) ging TMG voor in het verhalen van schijnzelfstandigheidsschade op freelancers. De Persgroep wilde in eerste instantie ook de premies voor werknemersverzekeringen verhalen, maar paste de bepaling bij nader inzien aan.

Extra voorwaarden
TMG heeft in de modelovereenkomst nog meer voorwaarden opgenomen. Zo is de betalingstermijn verlengd van 30 naar 40 dagen, de factureringstermijn verkort, en mag de uitgever publicaties oneindig blijven hergebruiken. Bovendien mogen de freelancers niet over hetzelfde onderwerp bij anderen publiceren.

Bron: Villamedia, 28 december 2016

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.