"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Rinnooy Kan kreeg gelijk over Wet DBA

Oud-SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan (D66) voorspelde de rampspoed met de Wet DBA, maar kon niet op tegen de consensus in de polder.

Hij denkt dat er alleen via het overleg in de SER vooruitgang is te boeken rondom de DBA.

“Heel vervelend om zo je gelijk te halen”, zegt hij. “Veel mensen zijn intussen de dupe geworden van de gang van zaken en hebben nare maanden achter de rug.”

Rinnooy Kan was de laatste die in de Eerste Kamer in februari nog een blokkade probeerde op te werpen tegen de Wet DBA, waarmee een einde werd gemaakt aan de vrijwaring voor schijnconstructies met zzp’ers. In het debat had hij buiten Staatssecretaris Wiebes gerekend, die in bilateraal vooroverleg, ook met Rinnooy Kan, de plooien bij zijn potentiële medestanders had gladgestreken.

Polderconsensus
VNO-NCW, FNV, organisaties van zzp’ers stonden allemaal achter de Wet DBA. Rinnooy Kan, ex-werkgeversvoorman en tot 2012 zelf voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) snapt ook als geen ander hoe onwrikbaar zo’n consensus kan zijn.

Arbeidsrecht aanpassen
Het arbeidsrecht moet op de schop om aansluiting te krijgen bij de ontwikkelingen in de markt. En om ruimte te bieden voor de zelfstandige professional die onbeschroomd zijn diensten als ondernemer kan aanbieden. “De ambtelijke analyse, in het rapport IBO-zzp, maakt duidelijk dat er iets fundamenteel mis is. Het systeem is aan het einde van zijn latijn gekomen”, zegt Rinnooy Kan.

Bron: FD, 1 december 2016

Lees ook Hoorzitting Tweede Kamer over Wet DBA

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.