"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Uniforce Group en ZZP Vooruit bundelen krachten

Uniforce Group en ZZP Vooruit gaan per 1 december gezamenlijk verder.

Deze samenwerking zal verder gaan onder de naam Uniforce Professionals onder de voorwaarden en garanties van de VSO van Uniforce Group.

Declarabele Uren BV
Uniforce Group en ZZP Vooruit zijn resp. in 2000 en 2003 opgericht, met het doel een stabiele arbeidsvorm te ontwikkelen waarin professionals vanuit een onafhankelijke, zelfstandige positie hun diensten risicoloos aan de arbeidsmarkt kunnen aanbieden.

Gewerkt wordt vanuit een eigen besloten vennootschap, een Declarabele Uren BV (DUBV®). De zelfstandig professional is statutair directeur van de eigen DUBV. Door de opzet van het concept is de zelfstandig professional als directeur van zijn DUBV tevens werknemer voor de sociale wetgeving, doordat een rechtsgeldige arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met de DUBV. Alle nadelen van schijnzelfstandigheid zijn daardoor uitgesloten.

Opdrachtgevers kunnen hierdoor aantoonbaar aan de geldende inlenersaansprakelijkheid voldoen. Daardoor kan iedere opdracht worden aangegaan ongeacht duur of frequentie. Daarnaast kan de zelfstandig professional onder andere terugvallen op het socialezekerheidsstelsel.

In de vaststellingsovereenkomsten (VSO) met UWV en Belastingdienst is dit vastgelegd. Zowel de opdrachtgever als de zelfstandige professional heeft hierdoor duidelijkheid over de aard van de arbeidsrelatie. Opdrachtgevers zijn hierdoor gevrijwaard van afdracht van sociale zekerheidspremies en andere werkgeversverplichtingen.

Bron: Uniforce en ZZP Vooruit, 21 november 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.