"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

NBBU krijgt nieuwe voorzitter, Croll blijft cao-onderhandelaar

NBBU draagt nieuwe voorzitter voor met sterk netwerk in Den Haag

Interview met Bart-Jeroen Croll, de huidige voorzitter, over de keuze voor zijn beoogde opvolger Brigitte van der Burg.

Dinsdag 22 november kiezen de leden van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) een nieuwe voorzitter.

Brigitte van der Burg
Brigitte van der Burg

Het bestuur draagt Brigitte van der Burg voor als enige kandidaat. Zij was tot 15 november jl. voorzitter van de vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Croll is al sinds 1997 lid van de NBBU en werd snel bestuurlijk actief.

Favoriet
“Vorig jaar zijn wij gestart met de verkenning van kandidaten, omdat mijn termijn als voorzitter binnenkort afloopt,” vertelt hij. “We hebben een profiel opgesteld en een extern bureau heeft op basis daarvan voor ons een longlist gemaakt, waaruit wij enkele kandidaten wisten te selecteren met Brigitte van der Burg aan top. Na de selectieprocedure viel onze keus duidelijk op haar.”

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
“Haar ervaring en persoonlijkheid sluit aan bij wat wij voor ogen hebben: de NBBU wil een zichtbare rol spelen in het maatschappelijke debat over de arbeidsmarkt van de toekomst. Brigitte kan daar goed inhoud aan geven.

Zij kan zich verplaatsen in de problematiek van de ondernemers aangesloten bij de NBBU. Ze heeft een sterk netwerk in Den Haag. Essentieel, want de politieke lobby is een belangrijk speerpunt voor onze organisatie. Brigitte is sinds vele jaren actief als lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Tot 15 november jl. was zij voorzitter van de vaste commissie SZW. Hoewel zij het dossier van flexibele arbeidsrelaties zelf niet in haar portefeuille had, is zij goed op de hoogte van de materie. Wij zijn er daarom van overtuigd dat wij met haar een goede voorzitter in huis halen.

De NBBU zit midden in het transformatieproces naar een belangenorganisatie voor de brede flexbranche van uitzenden, payrolling en het bemiddelen zelfstandigen. Brigitte zal daar met haar bestuurlijke kwaliteiten veel in kunnen betekenen. Zij kan de benodigde informatie bij de juiste doelgroepen brengen; zij kijkt met een frisse, nieuwe blik naar de doelstellingen van onze organisatie, omdat ze zelf niet rechtstreeks uit de flexbranche komt. Dat is voor de verbreding van onze markt een voordeel.”

Croll neemt nog geen afscheid
Over zijn eigen toekomst zegt Croll: “Ik kan mezelf niet los denken van de flexbranche, dus ik ben niet meteen weg. Ik wil graag op een of andere manier betrokken blijven bij vraagstukken rondom de flexibele arbeidsmarkt, want daar ligt mijn hart.”

Bij nieuwe cao-onderhandelingen trekken ABU en NBBU samen op
Bart-Jeroen Croll was tot nu toe de cao-onderhandelaar van de NBBU en blijft dat voorlopig doen. “Ik heb toegezegd dat ik betrokken blijf bij de cao-onderhandelingen, die volgend jaar een nieuwe fase ingaan. Wij trekken voor de nieuwe arbeidsvoorwaarden samen op met de ABU. We streven ernaar met de ABU een gezamenlijk akkoord te bereiken op hoofdlijnen in het overleg met de vakbonden FNV, CNV, De Unie en LBV. Die ontwikkeling is een majeure stap, nadat wij zoveel jaren los van elkaar de cao-onderhandelingen hebben gevoerd.”

Wanneer de leden van de NBBU dinsdag 22 november a.s. instemmen met haar benoeming, wordt Brigitte van der Burg op 23 maart 2017 benoemd tot voorzitter, kort na het wisselen van de Tweede Kamer.

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.