"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

250 duizend banen erbij in 2,5 jaar

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in het derde kwartaal van 2016 met 26 duizend toegenomen.

Sinds begin 2014 kwamen er 250 duizend banen bij. Verder steeg het aantal vacatures in het derde kwartaal met 7 duizend en daalde het aantal werklozen met 37 duizend. Dit is de grootste werkloosheidsdaling in de afgelopen tien jaar. Dat meldt CBS.

In het derde kwartaal van 2016 waren er gemiddeld 10,0 miljoen banen. Dat zijn er 66 duizend meer dan voor het begin van de economische crisis in 2008. Er is nu tien kwartalen achtereen sprake van banengroei. Vanaf het eerste kwartaal van 2014 zijn er in totaal 250 duizend banen bijgekomen: 233 duizend werknemersbanen en 17 duizend banen voor zelfstandigen. Het gaat om alle voltijd- én deeltijdbanen.

Ontwikkeling arbeidsmarkt, bron CBS

Minder banen van zelfstandigen
Het afgelopen kwartaal steeg het aantal banen van werknemers met 34 duizend, terwijl het aantal zelfstandigenbanen met 8 duizend afnam. Er zijn nu ruim 2 miljoen banen van zelfstandigen, oftewel één op de vijf banen is een zelfstandigenbaan.
Het aantal zelfstandigen nam jarenlang toe. Dit kwam vooral door de groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Het laatste jaar is het aantal banen van zelfstandigen echter met 35 duizend afgenomen (-1,7 procent). De helft van deze afname was in de zorg.

Vooral meer uitzendwerk
Het groeiend aantal banen komt nog steeds vooral voor rekening van uitzendkrachten. Bij uitzendbureaus nam het aantal banen het afgelopen kwartaal toe met 16 duizend. In een jaar tijd steeg het aantal banen in de uitzendbranche met 9 procent. Ook in de handel en horeca trekt de werkgelegenheid aan. Na jaren van krimp, neemt nu ook het aantal banen in de bouwnijverheid licht toe. Met 3 duizend banen is de toename in deze bedrijfstak het grootst sinds 2008. Wel daalde het aantal banen in de zorg het afgelopen kwartaal met 4 duizend. De laatste vier jaar is het aantal banen in de zorg in totaal met 88 duizend afgenomen (-5 procent).

Bron: CBS, 15 november 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.