"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

‘Zelfstandigen recht op plek bij CAO-onderhandelingen’

Mark Bassie en Etienne Lemmens bepleiten in het FD dat zelfstandigen betrokken worden bij CAO-onderhandelingen om het ongelijke speelveld tussen zelfstandigen en werknemers weg te nemen.

Zij vinden dit een logische oplossing om problemen met schijnzelfstandigheid te bestrijden. De huidige wet DBA schiet zijn doel voorbij en is veel te omslachtig om te kunnen handhaven, zo argumenteren ze:

“Sinds de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen is door modelcontracten in het kader van de wet DBA is er veel onduidelijkheid bij zelfstandigen en bij opdrachtgevers en hun intermediairs.”

“Er blijken veel bepalingen mee te spelen bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een arbeidsrelatie. Dat wordt een handhavingsnachtmerrie voor elke opdrachtgever en zelfstandige, en voor de Belastingdienst.

In plaats van tegen elkaar uit gespeeld te worden op de arbeidsmarkt, kunnen zelfstandigen en werknemers, in het kort ‘de factor arbeid’, beter samenwerken. Het gaat om verdelingsvraagstukken op werk en inkomen. Daarover worden aan sectorale cao-tafels afspraken gemaakt. Maar daar zitten zelfstandigen nu niet bij. Zij zijn niet betrokken bij afspraken over lonen, sociale zekerheid, scholing en pensioenen. Waarom niet? Omdat dat tegen de regels op vrije mededinging zou zijn. Dat is vreemd, want aan de cao-tafels zitten wel de grote kartels op de arbeidsmarkt, namelijk de vakbonden en werkgevers. En de overheid treedt op als marktmeester, door cao-afspraken algemeen verbindend te verklaren.” Lees meer

Etienne Lemmens is onderzoeker arbeidsmarktvraagstukken en oprichter Prae Advies & Onderzoek, Mark Bassie is adviseur flexibiliseringsvraagstukken en oprichter Flex-Beheer.

Bron: FD, 24 oktober 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.